Intresseanmälan för arrangemang inom Vinterlund är nu öppen

16 april, 2019

Nu kan du söka samverkansmedel för aktiviteter inom Vinterlund. Under året finns två söktillfällen, 15 juni och 15 september.

För att de sökande aktörerna ska ha möjlighet att i god tid planera och förbereda projekten ska medel till större projekt samt projekt som verkar i det offentliga rummet sökas vid det första ansökningstillfället den 15 juni. Läs mer om kriterierna och anmäl ditt intresse genom länken nedan.

Om Vinterlund

Vinterlund är ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun, Lund Citysamverkan och Lunds kultur- och föreningsliv. Kommunens roll är framför allt att samordna, stötta och marknadsföra olika händelser under perioden som är från 1:a advent till Alla hjärtans dag. Syftet är att göra Lunds stadskärna attraktivare genom att ta tillvara stadens rika kultur-, idrotts- och föreningsliv. Genom Vinterlund vill vi också stimulera till nya samarbeten som förmerar utbudet för Lundaborna.

 

Här hittar du intresseanmälan

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se