Elljusspår i Genarp stängs och läggs om

25 november, 2019

Elljusspåret vid Genarps idrottsplats, strax öster om tätorten, kommer den 12 december att stängas för att under nästa år ersättas av ett nytt spår.

Dagens elljusspår i Genarp går bitvis över privat mark, vilket kräver ett avtal mellan kommun och markägare. Gällande avtal för detta löper ut vid årsskiftet.

Då parterna inte lyckats nå en gemensam överenskommelse för en förlängning eller ett nytt avtal, stängs dagens elljusspår den 12 december. Ett nytt elljusspår med en snarlik sträckning, men helt på kommunal mark, planeras att vara klart för öppnande under 2020.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se