Beställ betygskopia

Här får du reda på hur du kan beställa betygskopior och intyg som är kopplade till din skolgång.

Innan du gör din beställning bör du kontrollera att stadsarkivet förvarar det betyg som du vill beställa. I de fall betygskopior saknas kan stadsarkivet skicka en kopia av betygskatalogen. Önskar du en sammanställning över betygen, ett s.k. utdrag ur betygskatalog, kan du vända dig till skolan. En lista över vilka skolor och vilka år stadsarkivet förvarar betygskopior och betygskataloger från finns under Relaterad information längst ner på den här sidan. Listan uppdateras en gång per år. Övriga betygskopior kan du efterfråga hos respektive skola.

Olika typer av betygskopior

Slutbetyg från gymnasieskolan

Slutbetyget intygar att du har läst en fullständig gymnasieutbildning och är en värdehandling. Stadsarkivet förvarar betygskopior från gymnasieskolor inom Lunds kommun. De kommunala gymnasieskolorna har de tre senaste årens betygskopior kvar på respektive skola innan de lämnas över till stadsarkivet. Betygskopior från fristående gymnasieskolor finns på stadsarkivet som regel från 2012.

Samlat betygsdokument

Om du inte är godkänd i vissa kärnämnen kan du få ett så kallat samlat betygsdokument efter slutförda studier på gymnasiet. För att få ut ett samlat betygsdokument, kontakta i första hand gymnasieskolan.

Betyg från enstaka kurser

Om du har avbrutit dina studier kan du kontakta gymnasie- eller grundskolan för få betyg från enstaka gymnasiekurser eller ämnen.

Slutbetyg från årskurs 9

Stadsarkivet har enbart vissa skolors betygskopior från årskurs 9. Finns inte en betygskopia av betyget du vill beställa kan stadsarkivet skicka en kopia av betygskatalogen. Önskar du en sammanställning över betygen, ett s.k. utdrag ur betygskatalog, kan du kontakta skolan.

Intyg om genomgången skolgång

För att få ett intyg om genomgången skolgång ska du kontakta skolan så kan de utfärda ett intyg åt dig. 

Översätta betyg till engelska

Lunds stadsarkiv översätter inte ditt betyg till engelska. Inte heller Skolverket översätter ditt betyg till engelska. Istället ska du i första hand fråga din skola om de kan hjälpa dig. Skolan har dock ingen skyldighet att översätta betyg.

Om skolan inte kan hjälpa dig kan du antingen vända dig till en auktoriserad översättare eller översättningsbyrå. Du kan även översätta betyget på egen hand och be skolan verifiera din översättning, så att den överensstämmer med det svenska betyget.

På skolverket finns en hjälp i hur du ska gå till väga vid en översättning, se länken nedan:

Besök Skolverkets webbplats

Vårdutbildningar

Vill du ha ett slutbetyg eller intyg från något vårdgymnasium eller annan vårdutbildning inom Lunds kommun till och med 1998 ska du vända dig till Region Skånes arkiv, se länken nedan:

Besök Region Skånes webbplats

Ungdomshem

Behöver du få ett betyg från ett ungdomshem (LVU/LSU), ska du vända dig till Statens Institutionsstyrelse eller till det ungdomshem där du var intagen. Vill du ha fram betyg utfärdade före år 2000, kan du vända dig till Riksarkivet.

Besök Statens Institutionsstyrelses webbplats

Digitalt eller papper

Du kan få din betygskopia skickad som en pdf-fil till en e-postadress som du anger. Du kan också få en papperskopia som antingen skickas till den postadress som du anger eller som du hämtar i Stadsarkivets reception på Arkivcentrum Syd. Om du vill hämta din betygskopia finns den vanligtvis i receptionen efter lunch vardagen efter du gjort din beställning.

Faktaansvarig: Kansli och stadsarkiv, Administrativa avdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Stadsarkivet

Telefon:
Matthias Lindgren: 046-359 59 46
Magnus Nilsson: 046-359 38 93
Jan Owe Berg: 046-359 59 45

E-post: stadsarkivet@lund.se
Besöks- och postadress: Lunds Stadsarkiv, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Hitta hit: Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen. Hållplats: Arkivcentrum Syd

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se