Avgifter vid Lunds stadsarkiv

Stadsarkivet tar ut en avgift för kopiering och efterforskningar i arkiven. För myndigheter är det gratis.

Kopiering

10 kopior kostar 50 kronor, därefter 2 kronor per kopia.

Efterforskning i arkiv

200 kronor per påbörjad halvtimme, max 2 timmar i anspråk för tjänsten.

OBS! Avgiften baseras på den nedlagda tiden, vilket innebär att betalning utgår även för en utredning som inte leder till något positivt resultat.

Kontakt

Stadsarkivet

Telefon:
Magnus Nilsson: 046-359 38 93
Jan Owe Berg: 046-359 59 45

E-post: stadsarkivet@lund.se
Besöks- och postadress: Lunds Stadsarkiv, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Hitta hit: Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen. Hållplats: Arkivcentrum Syd

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se