Musik

Körstaden med en av Sveriges bästa konsertscener! I Lund finns ett stort och varierat musikutbud. Mejeriet har en av Sveriges bästa konsertscener, men också ett stort antal replokaler för uthyrning.

Hemgården

Kulturnatten och Sommarlund är återkommande arrangemang där inte minst musikkonserterna duggar tätt, liksom Lund Choral Festival som kommit till tack vare stadens starka och aktiva körliv.

Många av fritidsgårdarna i Lund arrangerar konserter, minifestivaler och har i många fall replokaler som står till buds inte bara för ungdomar utan alla som behöver någonstans att spela. Även Kulturskolan Lund ger möjlighet för eget musikutövande bland barn och unga. Till skolan hör också Nordiska ungdomsorkestern och Lunds stadsorkester.

Här hittar du länkar till orkestrar, storband, konsertscener, musikkårer och musikföreningar verksamma i Lund. Saknar du någon aktör, hör av dig till oss så lägger vi till fler.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/musik

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se