Förslag till nytt kulturpolitiskt program

Lunds kommuns kulturpolitiska strategi från 2008 har passerat sitt bäst-före-datum. Därför har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag till nytt kulturpolitiskt program i dialog med det lokala kulturlivet och andra aktörer.

För att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det kulturpolitiska området ska programmet ha sin utgångspunkt i Lunds kommuns nya vision och bland annat sättas i relation till de nationella kulturpolitiska målen. Konkreta insatser eller åtgärder tas fram senare i en handlingsplan utifrån programmets inriktningar.

Varför ett nytt program?

Den senaste kulturpolitiska strategin antogs av kommunfullmäktige 2008. Sedan dess har samhället förändrats och riksdagen beslutat om nya kulturpolitiska mål. Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att ett nytt program ska tas fram som kan börja gälla under 2018.

Hur har processen gått till?

Det kulturpolitiska programmet tas fram under 2017-2018 av kultur- och fritidsförvaltningen i dialog med andra kommunala förvaltningar, universitetsvärlden och det lokala kulturlivet. Synpunkter från kommuninvånare på kulturutbudet i Lund har inhämtats genom en medborgarundersökning. Dialogmöten och workshops har genomförts med samtliga medarbetare inom kommunens kulturverksamheter, med kulturorganisationer och utövande konstnärer samt med politiker i kultur- och fritidsnämnden.

När ska det vara klart?

Den 16 november 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden om ett första förslag till kulturpolitiskt program som nu har skickats ut på remiss till ett stort antal aktörer. Ett nytt, omarbetat förslag kommer att lämnas vidare till kommunfullmäktige för beslut före sommaren 2018.

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se