Kultur i förskola och skola

Barn- och skolförvaltningens ledning har med anledning av de skärpta råden för Skåne åter fattat beslut om att inga aktiviteter får genomföras utanför ordinarie undervisning eller verksamhet. Det innebär att aktiviteter inom Skapande skola och aktiviteter inom Kulturgarantin tills vidare inte ska genomföras.

Målarpenslar

Många möjligheter till kultur året om

Lunds kommun verkar aktivt för utvecklingen av kultur i förskolan och skolan tillsammans med skolledare och pedagoger. Vi administrerar olika kulturarrangemang för skolor och förskolor via kulturgarantin, och ansvarar också för de scenkonstsubventioner och transportresurser som ska öka barn och ungas tillgänglighet till kultur.

Här nedan har vi listat olika företeelser som du som jobbar inom skola eller förskola, men även du som är förälder, kan ha glädje av att känna till.

Kontakt:

Lina Jensen, kulturutvecklare för barn och unga
Telefon: 046-359 62 26
E-post: lina.jensen@lund.se

 

Kulturtråden

Kulturgarantin

Lunds kommun bjuder alla barn i för- och grundskola på kultur; ett konstområde, en upplevelse per stadium. En gång per stadie blir varje barn som går i för- och grundskola i Lund inbjuden att ta del av en professionell kulturupplevelse. Vi kallar det Kulturgarantin Lund och den är tänkt att utgöra en miniminivå som alla får ta del av.

Beslutet att införa en kulturgaranti fattades av kommunfullmäktige år 2011, efter att berörda förvaltningar ställt sig positiva till idén. Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arrangera och bjuda in medan det är upp till varje förskola och skola att boka platser och ta med sig eleverna till arrangemangen.

Alla barn som går i för eller grundskola i Lunds kommun är välkomna oavsett var de är skrivna och oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Det är varje barns rätt att få samma möjligheter och det ska finns plats för alla i aktuell åldersgrupp/årskurs.

Kulturgarantin fyller en funktion i skolans kompensatoriska uppdrag och bidrar till en likvärdig skola. Vi strävar efter att göra den så tillgänglig som möjligt. Därför är det gratis att ta del av kulturgarantin och den täcker även kostnader för resor till och från arrangemangen.

Skissernas museum

Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som Kulturrådet beviljar. Med hjälp av bidraget har Lunds kommun valt att erbjuda utvalda årskurser upplevelser i form av paketlösningar.

Kulturrådet har inför 2019/2020 prioriterat:

  • aktiviteter där elevens möte med det konstnärliga uttrycket och den kreativa processen står i fokus.
  • tydliga projekt tillsammans med yrkesverksamma professionella kulturaktörer inom bidragets konstområden som främjar barn och elevers eget skapande.
  • förnyelse och utveckling av konst- och kulturaktiviteter genom ett fördjupat arbetssätt tillsammans med kulturaktörer.

Läs om Skapande skolas Program 2020/2021

Till kulturrådets hemsida

Månteatern

Subventioner för kulturarrangemang

Lunds kommun tillsammans med Teater Sagohuset och Månteatern kommer i ett pilotprojekt vi kallar ”Upplev scenkonst” att erbjuda kostnadsfria biljetter till de båda teatrarnas föreställningar för förskola och grundskola under 2020 och våren 2021.

Tidigare har skolorna betalat en del av biljetten och kommunen subventionerat med en del, nu provar Lunds kommun att satsa dessa pengar på att de två teatrarna erbjuder förskolor och skolor i Lunds kommun fribiljetter istället. Det kommer att vara ett begränsat antal biljetter till varje föreställning och erbjudandet gäller den målgrupp som föreställningen vänder sig till med undantag för årskurs 5.

Detta för att alla elever i årskurs 5 erbjuds en teaterföreställning genom kulturgarantin. Utskick om vilka föreställningar som spelas och information om bokning kommer att skickas till kulturombuden från respektive teater. Resor ingår inte i erbjudandet men för skolor som inte har tillgång till stadsbuss kan bidrag från transportresursen sökas. Ansökan görs på denna sida.
(erbjudandet gäller föreställningar på dagtid måndag till fredag och ej offentliga föreställningar på kvällstid eller helger)

För frågor om föreställningar och biljetter, kontakta:

Teater Sagohuset:
Tel: 046 12 21 41
E-post: teater@sagohuset.nu

Månteatern:
Tel: 046- 18 98 99
E-post: info@manteatern.se

Fönster med en drakmålning

Om förskolan eller skolan vill arrangera själva

Lunds kommun erbjuder möjligheten att få subvention med upp till halva priset om en förskola eller skola vill köpa in en scenkonstföreställning som spelas hos er på förskolan eller skolan eller i en lokal som ni har nära att gå till.
Det är ett krav att det görs en ansökan och blir den beviljad ska förskolan/skolan redovisa publikantal efter föreställningen. När redovisningen är godkänd betalas subventionen ut.

Subventionspotten är begränsad och vi försöker göra en så jämn fördelning som möjligt mellan åldersgrupperna så att alla ska erbjudas något till ett subventionerat pris. Köper ni in en föreställning innan ni har sökt och fått beviljad subvention finns det ingen garanti att den subventioneras med halva summan.

Om ni ska köpa en hel föreställning till förskolan eller skolan som ni vill ha subventionerad, kontakta oss på nedanstående e-postadress för att få mer information om vilka regler som gäller och för att ansöka om subventionen.

Kontakt:

Lina Jensen
Kulturutvecklare barn och unga
E-post: Lina.jensen@lund.se

Här hittar du som arrangör e-tjänst för redovisning:

Redovisning för arrangör

Resebidrag till kulturarrangemang

Transportresursen är en pott ur vilken kommunens förskolor och skolor, som ligger utanför Lunds lokaltrafiknät, kan söka resebidrag (t ex Genarp, Veberöd, Stångby). Bidraget syftar till att ge dessa en likvärdig möjlighet att ta del av det kulturutbud som finns i kommunen.

Förskolor och skolor kan få bidrag för resor till kulturinstitutioner och kulturarrangemang som t ex Månteatern, Sagohuset, Konsthallen och Kulturen. Bidraget gäller däremot inte för generella resor till t ex Stadsparken, Botaniska trädgården eller Vattenhallen om ni inte ska ta del av ett kulturarrangemang som framförs där.

Resor till och från Kulturgarantiarrangemang får man alltid ersättning för om det behövs, ange om ni vill ha det när ni bokar era platser till arrangemanget.

Transportresurs för att söka resebidrag

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kulturtraden