Kultur i förskola och skola

Lunds kommun jobbar aktivt för att utveckla kultur i förskolan och skolan, tillsammans med kulturombud och pedagoger. Det finns kulturgarantin, skapande skola, transportresurs och olika subventioner.

Målarpenslar

Många möjligheter till kultur året om

Lunds kommun verkar aktivt för utvecklingen av kultur i förskolan och skolan tillsammans med kulturombud, skolledare och pedagoger. Vi administrerar olika kulturarrangemang för skolor och förskolor via kulturgarantin, och ansvarar också för de scenkonstsubventioner och transportresurser som ska öka barn och ungas tillgänglighet till kultur.

Här nedan har vi listat olika företeelser som du som jobbar inom skola eller förskola, men även du som är förälder, kan ha glädje av att känna till.

Kontakta oss

Lina Jensen, kulturutvecklare för barn och unga
Telefon: 046-359 62 26
E-post: lina.jensen@lund.se

Se även våra e-tjänster här nedan.

Kulturgarantin

Lunds kommun bjuder alla barn i för- och grundskola på kultur; ett konstområde, en upplevelse per stadium. En gång per stadie blir varje barn som går i för- och grundskola i Lund inbjuden att ta del av en professionell kulturupplevelse. Vi kallar det Kulturgarantin Lund och den är tänkt att utgöra en miniminivå som alla får ta del av.

Beslutet att införa en kulturgaranti fattades av kommunfullmäktige år 2011, efter att berörda förvaltningar ställt sig positiva till idén. Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arrangera och bjuda in medan det är upp till varje förskola och skola att boka platser och ta med sig eleverna till arrangemangen.

Alla barn som går i för eller grundskola i Lunds kommun är välkomna oavsett var de är skrivna och oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Det är varje barns rätt att få samma möjligheter och det ska finns plats för alla i aktuell åldersgrupp/årskurs.

Kulturgarantin fyller en funktion i skolans kompensatoriska uppdrag och bidrar till en likvärdig skola. Vi strävar efter att göra den så tillgänglig som möjligt. Därför är det gratis att ta del av kulturgarantin och den täcker även kostnader för resor till och från arrangemangen.

Här hittar du ”Tråden”, Lunds kommuns samlade kulturutbud sorterat efter skolstadie. De är alla Pdf-filer och öppnas i en ny flik.

Tråden F–3 
Tråden 4–6 
Tråden 7–9 

Kulturombud

I Lund finns många kulturaktiva pedagoger på skolor och förskolor. Arbetet med kulturombudsnätverket går framåt. Ambitionen är att förtydliga rollen, fortbilda och inspirera.

Fortbildningen av kulturombud är en ständigt pågående process och en viktig del av en större modell för kultur i skolan. Till dig som arbetar inom förskola eller skola: vänligen meddela oss när kulturombud byts ut så att vi kan nå rätt personer med information.

Nyhetsbrev

Som kulturombud får du matnyttig information om kultur för barn och unga i Lund genom vårt nyhetsbrev. Vill du ha nyhetsbrevet även om du inte är kulturombud? Kontakta Lina Jensen.

Webbsidor
Region Skåne - Kultur för barn & unga

Dokument
Arrangemangslathund (PDF)
Att reflektera över scenkonst (PDF)

Subventioner

Lunds kommun erbjuder förskolor och skolor i Lunds kommun möjligheten att få subventioner för besök på vissa teater-, dans- och musikföreställningar eller när skolorna själva arrangerar kultur. Vanligtvis innebär det hälften av kostnaden.

Grundprincipen är att skolan betalar hela biljett-/föreställningskostnaden i förstaläget och att subventionen betalas ut i efterhand. Det är också ett krav att man redovisar efter en föreställning, antingen man har arrangerat en föreställning på sin skola eller om man besökt en.

Subventionspotten är begränsad och vi försöker göra en så jämn fördelning som möjligt mellan åldersgrupperna så att alla ska erbjudas något till ett subventionerat pris. Kolla därför med arrangören när du bokar om det finns subventionerade biljetter kvar till arrangemanget.

Om ni ska köpa en hel föreställning till förskolan eller skolan som ni vill ha subventionerad, kontakta oss på nedanstående e-postadress för att ansöka om subventionen.

Websidor
Riksteatern Skåne
Salto! (dansfestival)

E-tjänster
Redovisning för arrangör
Redovisning av besök på scenkonst

Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som Kulturrådet beviljar. Med hjälp av bidraget har Lunds kommun valt att erbjuda utvalda årskurser upplevelser i form av paketlösningar.

Kulturrådet har inför 2019/2020 prioriterat:

  • aktiviteter där elevens möte med det konstnärliga uttrycket och den kreativa processen står i fokus.
  • tydliga projekt tillsammans med yrkesverksamma professionella kulturaktörer inom bidragets konstområden som främjar barn och elevers eget skapande.
  • förnyelse och utveckling av konst- och kulturaktiviteter genom ett fördjupat arbetssätt tillsammans med kulturaktörerna.

Här kan du läsa mer om Skapande skola och vilka paket som finns
På Kulturrådets hemsida kan du läsa mer om ansökan

Transportresurs

Transportresursen är en pott ur vilken kommunens förskolor och skolor, som ligger utanför Lunds lokaltrafiknät, kan söka resebidrag (t ex Genarp, Veberöd, Stångby). Bidraget syftar till att ge dessa en likvärdig möjlighet att ta del av det kulturutbud som finns i kommunen.

Förskolor och skolor kan få bidrag för resor till kulturinstitutioner och kulturarrangemang som t ex Månteatern, Sagohuset, Konsthallen och Kulturen. Bidraget gäller däremot inte för generella resor till t ex Stadsparken, Botaniska trädgården eller Vattenhallen om ni inte ska ta del av ett kulturarrangemang som framförs där.

Resor till och från Kulturgarantiarrangemang får man alltid ersättning för om det behövs, ange om ni vill ha det när ni bokar era platser till arrangemanget.

E-tjänster
Transportresurs för att söka resebidrag

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kulturforskolaskola

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se