För anordnare inom Musikchecken

Information till dig som vill bedriva musikundervisning som finansieras av Lunds kommun. 2019 infördes ett kundvalssystem för musikundervisning i kommunen, Musikchecken.

Inom kundvalssystemet "Musikchecken" erbjuds barn folkbokförda i Lunds kommun (födda 2011-2012 år 2019) musikundervisning, vid den kommunala kulturskolan eller av kommunen auktoriserade anordnare, till en subventionerad avgift. I nuläget omfattas endast ämneskurser (individuell undervisning) av systemet.

Auktorisering inom Musikchecken (e-tjänsten stängd, öppnar åter 2020)

Finansiering inom Musikchecken

Frågor?

Har du frågor angående kundvalssystemets villkor eller tillämpningen av desamma, kontakta kulturchef Annika Eklund på telefon: 046-35 51 67 eller via e-post: annika.eklund@lund.se

Är dina frågor av teknisk karaktär och rör auktoriserings- och ansökningsprocessen inom kundvalssystemet, vänligen kontakta webbadministratör Oskar Torstensson på telefon: 046-359 96 67 eller via e-post: 
oskar.torstensson@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/anordnare-musikchecken

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se