Kultur

Lund är en levande kulturstad med spännande mötesplatser som Lunds konsthall, Lunds stadsteater och Stenkrossen. Både kommunen och föreningar ordnar aktiviteter och upplevelser för barn och vuxna.

Från konsthall till kulturverkstad

Lunds kommuns kulturverksamheter omfattar Lunds konsthall, Lunds stadsteater och stadshall, Biljettbyrån samt Kulturskolan Lund. Flera av enheterna samverkar också på Stenkrossen i centrala Lund, en verkstad för kultur, kreativitet och innovation. Vi skapar även arrangemang och festivaler som Sommarlund, Kulturnatten och Litteralund.

Men kulturutbudet i Lund är större än så och skapas av många. Vi erbjuder flera olika bidrag och stödformer som du som kulturutövare i Lund kan söka.

Läs mer om våra olika bidragsformer här.

Är du en nyfiken kulturkonsument ska du botanisera vidare under respektive konstform i menyn. Tips på dagsaktuella upplevelser finns i evenemangskalendern.

Evenemangskalender

Kommunfullmäktige har antagit nya taxor år 2020 för biblioteks- och kulturanläggningar.
Kostnader för lokalhyra finns i dokumentet Taxor och avgifter.
Här hittar du Taxor och avgifter för biblioteks- och kulturanläggningar 2020

Kulturpolitiskt program för Lund

Den senaste kulturpolitiska strategin för Lund är från 2008. För närvarande arbetar vi fram ett nytt kulturpolitiskt program. Det kulturpolitiska programmet har tagits fram under 2017–2018 av kultur- och fritidsförvaltningen i dialog med andra kommunala förvaltningar, universitetsvärlden och det lokala kulturlivet.

Kommunens arrangemang

Våra arrangemang görs under hela året och för innehållet står både det lokala fria kulturlivet och såväl nationella som internationella kulturutövare. Vi vill erbjuda en bredd av kulturupplevelser för Lundabor i alla åldrar.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kultur

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se