Kultur

Välkommen till kultursidorna!

Fönster med en drakmålning

Från konsthall till kulturverkstad

Lunds kommuns kulturverksamheter omfattar Lunds konsthall, Lunds stadsteater och stadshall, Biljettbyrån samt Kulturskolan Lund. Flera av enheterna samverkar också på Stenkrossen i centrala Lund, en verkstad för kultur, kreativitet och innovation. Vi skapar även arrangemang och festivaler som Sommarlund, Kulturnatten och Litteralund.

Men kulturutbudet i Lund är större än så och skapas av många. Vi erbjuder flera olika bidrag och stödformer som du som kulturutövare i Lund kan söka.

Läs mer om våra olika bidragsformer här.

Är du en nyfiken kulturkonsument ska du botanisera vidare under respektive konstform i menyn. Tips på dagsaktuella upplevelser finns i evenemangskalendern på:

evenemang.lund.se

Kommunfullmäktige har antagit nya taxor år 2019 för biblioteks- och kulturanläggningar.
Kostnader för lokalhyra finns i dokumentet Taxor och avgifter.
Här hittar du Taxor och avgifter för biblioteks- och kulturanläggningar 2019

Kulturpolitiskt program för Lund

Den senaste kulturpolitiska strategin för Lund är från 2008. Just nu arbetar vi fram ett nytt kulturpolitiskt program.
Här kan du läsa mer om förslaget till nytt kulturpolitiskt program

Kommunens arrangemang

Våra arrangemang görs under hela året och för innehållet står både det lokala fria kulturlivet och såväl nationella som internationella kulturutövare. Vi vill erbjuda en bredd av kulturupplevelser för Lundabor i alla åldrar.

Relaterad information

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kultur

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se