Vinterskötsel av planer

Idrottsservice i Lunds kommun arbetar med vinterskötsel av idrotts- och kulturanläggningar. Skötseln utförs av olika aktörer.

Skottning runt våra publika anläggningar prioriteras

Som vanligt skottar vi i första hand runt våra idrotts- och kulturanläggningar, därefter på konstgräs. Vid svårare isbildning kan vi behöva längre tid på oss för att få planerna klara.

Lunds tätort

Snöröjning sker främst vardagar och dagtid och utförs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Perioden 181220 - 190106 är det ingen snöröjning av fotbollsplanerna. Innan och efter den perioden kommer vi snöröja konstgräsplaner lördag-söndag i mån av resurstillgång. Prioriteringsordning är Klostergården, Stångby, Smörlyckan (gäller ej Plan 8), Linero och Gunnesbo.

Lund öster

Snöröjning sker endast vardagar och dagtid från 15 januari och utförs av Markentreprenad.

Förberedelser inför snöröjning

För att underlätta vårt arbete ska föreningar sätta planens mål på hjul och föra ut dessa utanför närmsta sidlinje. Om detta inte görs finns det risk för att material fryser fast och går sönder eller att planen inte kan snöröjas fullt ut.

Det kommer att komma vissa dagar då det inte går att träna pga. av vädret och att vi inte hinner ut och röja i tid. Då det ligger snö på planen vill vi att ni inte går ut och trampar i detta. Risk för isbildning nere i planen är stor och det blir svårt att återställa plankvalitén. Detta särskilt om ni går ut på en plan med snöblask och det sedan blir kallare och fryser på.

Konstgräsplaner

 • Klostergårdens IP, Stångby IP/Tornvallen, Smörlyckans IP, Linero IP och Gunnesbo IP (sköts av Kultur- och Fritidsförvaltningen)
  Snöröjning sker via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) skall bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.
 • Södra Sandby IP konstgräsplan (sköts av Markentreprenad)
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning.På grund av planens beskaffenhet kan spelegenskaperna försämras vid kyla och planen blir snabbt hård och genomfrusen. Vi avråder från träning vid sträng kyla. Ledare/tränare bedömer själva på plats om träning går att genomföra.
 • Dalby IP konstgräsplan (sköts av Markentreprenad)
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) ska bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.
 • Genarps IP konstgräsplan (sköts av Markentreprenad)
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) ska bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.
 • Svalebo IP konstgräsplan (sköts av Kultur- och Fritidsförvaltningen)
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) ska bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vinterskotselplaner

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se