BMX/MTB

Det finns anlagda spår för mountainbike och BMX-cykling i Skrylle och i Genarp. Spåren är anpassade för cyklar med grova däck, kraftiga bromsar och låg utväxling. Använd alltid hjälm och handskar.

Cykel

Inom naturreservaten gäller olika regler för vart man får cykla. Information om reglerna för varje enskilt reservat finns på informationstavlor vid reservatsentréerna. För Skrylle naturresservat gäller att cykling endast får ske på anvisad/markerad cykelstig. I Risens naturreservat finns det markerade cykelstigar som har tagits fram i samarbete med MTB-cyklister.

För att undvika konflikter med andra besökare och minska slitaget på vandringsstigar är det viktigt att du cyklar på anvisade cykelstigar.Lämna företräde gentemot vandrare och löpare där MTB-spåret korsar andra motionsspår och stigar. Vid dessa korsningar finns tydliga varningsskyltar. Vid startplatserna är det "blandad trafik" – visa hänsyn, anpassa hastigheten och påkalla uppmärksamhet.

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/bmxmtb

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se