Naturområden, naturreservat

Det finns naturområden i både norr och söder, små som stora. Många områden är skyddade som naturreservat vilket betyder att allemansrätten kan vara begränsad. Kommunens största naturområde, Skrylle, är en friluftsanläggning för hela familjen.

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046–359 75 00, 35 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun