Fiske

För den som är fiskeintresserad finns flera alternativ inom Lunds kommun, till exempel Häckebergasjöns slottsmiljö, Höje å som rinner genom det skånska landskapet och Rögle dammar som är en del av Skrylle naturreservat.

Nedan kan du ladda ner folder om fiskarter och fiskevårdsområden i Lunds kommun. Observera att kontaktuppgifter och avgifter i foldern inte är aktuella.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fiske

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00 och 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se