Skate

Det finns två skateanläggningar utomhus: Söderlyckans skatepark och Dalbybowlen. Vill du skejta inomhus, besök Östra Torngården.

Söderlyckan Skejtpark

Söderlyckans skatepark

Söderlyckan ligger i Stadsparken, nära Mejeriet. Skateparken är 1500 kvadratmeter stor med tre svårighetsgrader. Här finns även gröna ytor, sittplatser, kvällsbelysning och toaletter.
Adress:
Gräddfilen 4
222 23 Lund
Hitta till Söderlyckan

Skateparken är uppdelad i olika sektioner som bilden nedan visar.
Söderlyckans Skatepark

Regler för Söderlyckan:

  • här visar vi hänsyn och respekt för varandra
  • här väljer vi åkyta efter förmåga
  • här rekomenderar vi hjälm och skydd
  • här håller vi uppsikt över våra barn
  • här sker all åkning på egen risk
  • Här är det inte tillåtet att röka

Kickbike

Du som åker kickbike är också välkommen. Du får åka i skateboardparken. Föräldrar och besökare som ej åker själva ombeds att uppehålla sig utanför åkytorna. 

Cykel/BMX

Cykling/BMX är inte tillåtet att användas i Skateboardparken eftersom det förstör ytan.

Felanmälan

Om du upptäcker att något är trasigt eller dylikt kan du göra en felanmälan till kultur-och fritidsförvaltningen
Här kan du göra en felanmälan

Sista veckan för fritidsbanken Söderlyckan

Från och med den 15/6 i vecka 25 kommer Fritidsbanken att vara vid Söderlyckans Skateboardpark. Det blir möjligt att låna skatebaords och annan utrustning direkt från personal på plats. Detta sker i den svarta boden vid toaletterna. Bredvid kommer det finnas en stor container för utlåning av Fritidsbankens sport- och fritidsprylar. 

Vecka 33 är den sista veckan för Fritidsbanken vid Söderlyckan. därefter finns Fritidsbanken på Bangatan 4.

Öppettider:
Mån-fre: 10.30-18.00

Här kan du läsa mer om Fritidsbanken i Lund.

Dalby

Dalbybowlen finns på Nyvångsskolans idrottsplats i Dalby nära möllan.
Hitta till Dalbybowlen

Östra Torn, Lund

På Östra Torngården finns en inomhushall. Mer information på Lunds skateboard- och konstförenings (LSKF) hemsida via länk nedan.

Lunds skateboard- och konstförening på Facebook

Hitta till Lunds- skateboard och konstförening

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/skateparken