Aktivia på Klostergården

Här hittar du hängmattor, basketkorg, pingisbord, scen, stor gunga, bänkar med belysning och bars. På Aktivia kan du hänga i lugn och ro eller vara mer aktiv, och det går också att ordna tillfälliga arrangemang.

Aktivita på Klostergården

Om Aktivia

Aktivia är en plats både för fritidsgårdens verksamhet och vardagshäng, samt som en evenemangsyta där bland annat Sommarlund och Lov i Lund arrangerar evenemang. Platsen definieras till stor del av dem som använder den och den som har en evenemangsidé uppmuntras till att kontakta kommunen för att få hjälp att genomföra den. Det kan vara allt från en konsert eller pingisturnering till loppis eller odling – platsen är inte färdig utan utvecklas och förändras genom hur den används. Det går att få hjälp med finansiering genom att söka projektbidraget Unga leder unga. Se länken nedan för mer information.

Bakgrund

Projektet Aktivia – en jämställd aktivitetsyta för ungdomar genomfördes under 2016 och delfinansierades av ett bidrag från Boverket vars syfte var att främja jämställda offentliga miljöer. För att skapa en jämställd plats fördes en dialog med unga tjejer på Klostergården om innehåll och funktion. Projektet drevs av kommunens tekniska förvaltning i samarbete med Mötesplatsen Klostergården, som såg projektet som ett välkommet initiativ för att locka fler tjejer till verksamheten, samt Ungdomspolitiken som var delaktiga i arbetet att lyfta fram ungas åsikter.

Frågor?

Om du är intresserad av att anordna evenemang på Aktivia eller har frågor: 
Kontakt:
Emmi Sundén, projektledare på tekniska förvaltningen:
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Telefon: 046-359 50 00
Hitta till Aktivia

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/aktivia

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se