Vi utvecklar Skrylle!

Skrylle är ett populärt friluftsområde och anläggningen utvecklas 2021-2023 med bland annat ett nytt naturum och förbättrad service.

Skrylle, med motionsspår och naturum

Foto: Skylt med några av Skrylles många motionsslingor, och naturum Skrylle i bakgrunden.

Trolig byggstart hösten 2021

Bygglovet för Skryllegården har blivit överklagat. Överklagan gäller främst att bygglovet inte hanterar den rådande trafik- och parkeringssituationen på Skryllegården. Ärendet är nu skickat från Lunds kommun till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är den instans som beslutar i ärendet. Ombyggnaden av Skryllegården och naturum bedöms bli cirka sex månader försenad och starta under hösten 2021.

Nytt naturum, källsortering och fler toaletter

Med 600 000 besökare om året finns behovet av ett nytt naturum. Lunds kommun kommer även att satsa på service för besökarna genom att komplettera med fler toaletter, diskmöjligheter och källsortering. Byggnader för bland annat maskinhall, verkstad och personalutrymmen ska också uppföras. Utbyggnaden beräknas vara klar 2023.

Utbyggnaden ska inte begränsa möjligheten att besöka området. Skryllegårdens parkering har precis utökats med fler platser och elladdstolpar. Det kommer däremot förekomma en del transporter till och från byggarbetsplatsen som kan komma att påverka trafiken.