Dalby Fälad no 5

Dalby fälad no 5 ingår i ett större område av betesmarker mellan Dalby och Torna Hällestad.

Vill du uppleva hur det såg ut utanför många samhällen för ungefär 200 år sedan är detta platsen för dig.

Det är lätt att ta sig hit från Skrylleområdet eller via Hällestadsspåret där Skåneleden går. Det är ett trevligt picknickställe och här finns en rik flora. För den lite mer botaniskt intresserade är det ett utmärkt tillfälle att studera typiska växter för gamla naturbetesmarker. Med blommor kommer insekter och här finns gott om fjärilar, till exempel kattostvisslare och brunfläckig pärlemorfjäril. Nötkreatur betar i området, var därför varsam.

Natur och kulturhistoria

Vid medeltidens slut var området kring Romeleåsen fortfarande skog. Skogen höggs efterhand ner och man började använda marken till annat. Byarna hade gemensam betesmark utanför befolkningens egna åkrar, så kallad utmark. Förhållandena gör att en speciell flora och fauna skapas. Många av de för trakten typiska växterna och svamparna är ovanliga i dagens jordbrukslandskap.

När jordbruksreformerna satte i gång förändrades Dalbys markindelning. Vid enskiftet 1822 tilldelades marken på 14 hektar som idag utgör naturreservatet till gård nummer 5. Stengärdena som omringar området sattes upp för att ange den nya gränsen, betestrycket minskade och lägre buskar tilläts etableras.

Området har även kulturhistoriska värden i form av en banvall som genomskär fäladsmarken. Den tillhör järnvägen Dalby-Bjärsjölagård som drev persontrafik 1910-1955. Godstrafiken med framförallt pansarfordonstransporter till och från P7 och materiel till SJ:s kontaktledningsskola som fanns i Harlösa fortsatte fram till år 1983. Det kommunala naturreservat Dalby fälad no 5 bildades 2007.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/dalbyfalad