Naturområden

Det finns naturområden i både norr och söder, små som stora. Många områden är skyddade som naturreservat vilket betyder att allemansrätten kan vara begränsad. Det största naturområdet, Skrylle, är en friluftsanläggning för hela familjen. Kommunens 10 främsta naturupplevelser finns samlade på en webbsida, se länk nedan!

Skrylle, skylt för motionsspår

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/naturomraden