Verksamhetsbidrag för publika arrangemang - kultur

Verksamhetsbidrag till publika arrangemang kan du söka om du tillhör en organisation som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet, med professionella inslag och av väsentlig betydelse för Lund. Du kan inte få verksamhetsbidrag om du för första gången söker pengar till ett projekt. Då ska du istället söka projektbidrag.

Ansökningsmöjligheten för 2021 års verksamhetsbidrag öppnar i juni 2020 och har sista ansökningsdag den 11 september 2020.

Information till dig som beviljats verksamhetsbidrag för publika arrangemang med anledning av coronavirusinfektion covid-19. 

När det gäller att skicka in kompletteringar anpassas detta efter era förutsättningar. Det innebär att datum för sända in exempelvis reviderad budget eller reviderad verksamhetsplan förlängs.

Du söker verksamhetsbidrag en gång om året, inför kommande kalenderår. Beslut fattar vi som vanligt i slutet av året.
Här nedan finns kortfattad information om hur du söker bidraget.

För frågor kontakta:
Epost:  Ellen Andersson
Telefon: 046-359 62 19

Vad menar vi med publika kulturarrangemang?

Med publika kulturarrangemang menar vi att en konstform eller det konstnärliga uttrycket möter en publik, det vill säga projekt inom bildkonst, rörlig bild, scenkonst, musik, ord och litteratur och blandformer av konstnärliga uttryck.