Utvecklingsbidrag till föreningar

Syftet med bidraget är att erbjuda utvecklingsmöjligheter för föreningar som erhåller kommunalt lokalt aktivitetsstöd och som vill fördjupa sig inom ett verksamhetsområde.

Vem kan få bidraget?

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller kriterierna för att få Kommunalt Lokalt Aktivitetsbidrag i Lunds kommun. Läs mer här:
Föreskrifter för kommunalt lokalt aktivitetsstöd i Lunds kommun.

Utvecklingsbidrag beviljas projekt som inriktar sig mot områden kultur- och fritidsförvaltningen eller kultur- och fritidsnämnden prioriterar. Föreningar kan beviljas max 20 000 kronor.

Under 2019 prioriteras ansökningar som har följande inriktning:

  • Behålla fler tjejer i åldern 13-19 år inom föreningsidrotten.
  • Satsningar som motverkar diskriminering och som fördjupar och utvecklar föreningens värdegrundsarbete.

Utvecklingsbidrag kan inte beviljas till

  • Investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen.
  • Projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet.

Bedömningskriterier

  • Kvalitet: Hur väl genomtänkt projektet är, samt vilken organisation som krävs för själva genomförandet.
  • Långsiktigt förankrat projektet är i föreningen, samt hur projektet på sikt kan integreras i den ordinarie verksamheten.
  • Variation: Hur unikt projektet är, för att få så stor variation som möjligt för de beviljade projekten.

Att tänka på innan du ansöker

Det är bra om du har alla relevanta uppgifter till hands innan du börjar ansöka. Därför rekommenderar vi att du läser igenom hela ansökningsformuläret innan du börjar fylla i det. Detta för att du inte kan spara en ansökan för att fortsätta senare.

Tänk på att vissa bidrag kräver att du loggar in för att du ska kunna se formuläret.
Hur söker man? Föreningar som vill genomföra ett projekt ska skicka in en ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan ska vara godkänd av behörig firmatecknare. Besked om att ansökan beviljats och om bidragets storlek lämnas senast 3 veckor efter senaste ansökningsdag.

Ansök om bidrag

Så redovisar du

Bidraget betalas ut efter att kultur- och fritidsförvaltningen godkänt föreningens inkomna redovisning av ekonomi, deltagarantal samt beskrivning av genomfört projekt. Projekt som erhåller bidrag från Lunds kommun ska ha kommunens logga med i all marknadsföring för att visa att projektet stöds av Lunds kommun.

För mer information om bidraget
Kontakt:
E-post: Christian Håkansson
Telefon:
046-359 78 33