Utvecklingsbidrag till föreningar

Syftet med bidraget är att erbjuda utvecklingsmöjligheter för föreningar som erhåller kommunalt lokalt aktivitetsstöd och som vill fördjupa sig inom ett verksamhetsområde.

Utvecklingsbidrag beviljas projekt som inriktar sig mot områden som kultur- och fritidsförvaltningen eller kultur- och fritidsnämnden prioriterar. Föreningar kan beviljas max 20 000 kronor.

Vem kan få bidraget?

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller kriterierna för att få kommunalt lokalt aktivitetsstöd i Lunds kommun.

Dessa regler gäller för kommunalt lokalt aktivitetsstöd i Lunds kommun

Vad kan man inte få utvecklingsbidrag för?

  • Investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen.
  • Projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet.

Hur söker jag utvecklingsbidrag?

Föreningar som vill genomföra ett projekt ska skicka in en ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan ska vara godkänd av behörig firmatecknare. Besked om att ansökan beviljats och om bidragets storlek lämnas senast tre veckor efter senaste ansökningsdag.

Det är bra om du har alla relevanta uppgifter till hands innan du börjar ansöka. Därför rekommenderar vi att du läser igenom hela ansökningsformuläret innan du börjar fylla i det – du kan nämligen inte spara en påbörjad ansökan för att fortsätta senare.

Tänk på att vissa bidrag kräver att du loggar in för att du ska kunna se formuläret.

Ansök om inloggningsuppgifter

Registrera uppgifter om den sökande

Ansök om bidrag

Bedömningskriterier

  • Kvalitet, det vill säga hur väl genomtänkt projektet är, samt vilken organisation som krävs för själva genomförandet.
  • Hur långsiktigt förankrat projektet är i föreningen, samt hur projektet på sikt kan integreras i den ordinarie verksamheten.
  • Hur unikt projektet är (detta för att få så stor variation som möjligt på de beviljade projekten).

Så redovisar du

Bidraget betalas ut efter att kultur- och fritidsförvaltningen godkänt föreningens inkomna redovisning av ekonomi, deltagarantal samt beskrivning av genomfört projekt. Projekt som erhåller bidrag från Lunds kommun ska ha kommunens logga med i all marknadsföring för att visa att projektet stöds av Lunds kommun.

Här hittar du Lunds kommuns logotyp

Behöver du mer information innan du ansöker?

För mer information om bidraget, kontakta Christian Håkansson på telefon 046-359 51 81 eller via e-post.
E-post till Jörgen Wellsten