Startbidrag till nystartade föreningar

Syftet med bidraget är att uppmuntra personer med ett gemensamt intresse att starta en förening med verksamhet för barn och unga i åldern 7–20 år. Bidraget är på 5 000 kronor.

Vem kan få bidraget?

Nystartade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller kriterierna.

Dessa regler gäller för startbidrag

Hur ansöker jag?

För att ansöka om startbidrag använder du vår digitala tjänst. Vi tar emot ansökningar löpande och lämnar besked om beslut senast tre veckor efter det att ansökan kommit in till oss.

Innan du ansöker måste du först registrera din förening hos oss och ansöka om lösenord för tjänsten via vår e-tjänst för detta. Den som har styrelsens uppdrag fyller i och skickar in ansökan. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du söker:

  • föreningens organisationsnummer
  • eventuellt registreringsbevis hos riksorganisation eller förbund
  • föreningens stadgar
  • protokoll från föreningens bildande
  • kort presentation av föreningens inriktning för det första verksamhetsåret

Ansök om inloggningsuppgifter

Registrera förening

Ansök om bidrag

Behöver du ytterligare information innan du ansöker?

För mer information om bidraget, kontakta Jörgen Wellsten på telefon 046-359 51 81 eller via e-post.
E-post till Jörgen Wellsten