Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Syftet med det kommunala lokala aktivitetsstödet är att stödja föreningslivets samhällsnyttiga arbete samt det ideella arbete som utförs i föreningarna. Men också att främja föreningarnas verksamhet och därigenom bidra till att barn och ungdomar lär sig att ta ansvar, får kunskap om demokratiska processer och etik och moral i en ledarledd verksamhetsform.

Vem kan få bidraget?

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller kriterierna för att vara en stödberättigad förening. Stödet gäller åldersgruppen 7-20 år. (Minst 20 medlemmar ska vara i åldersgruppen 7-20 år)

Hur söker man?

Ansökan om Kommunalt lokalt aktivitetsstöd skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 mars.
Föreningar som inte haft sina årsmöten vid ansökningstillfället kan komplettera ansökan till:
E-post: jorgen.wellsten@lund.se
eller
E-post: kultur-fritid@lund.se
senast tre veckor efter årsmötet.

Att tänka på innan du ansöker

Det är bra om du har alla relevanta uppgifter till hands innan du börjar ansöka. Därför rekommenderar vi att du läser igenom hela ansökningsformuläret innan du börjar fylla i det. Detta för att du inte kan spara en ansökan för att fortsätta senare. Tänk på att vissa bidrag kräver att du loggar in för att du ska kunna se formuläret.

Ansök om bidrag

Bidragsbelopp

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ersättningsnivån för bidragsberättigade deltagartillfällen.

Utbetalning

Bidragen betalas ut senast den 15 maj och när alla handlingar som vi behöver är inskickade och godkända.

Information

Vi vill även ha antal deltagartillfällen för flickor och pojkar i åldersgrupperna 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år. Detta vill vi ha uppdelat per termin. Det är antalet deltagartillfällen som bestämmer hur mycket stödet blir. Därför är det obligatoriskt att fylla i. Skriv 0 om ni inte har några deltagare i någon åldersgrupp.
Utöver det är det antal sammankomster och aktuell medlemsfördelning. Ni måste också veta hur många av era 7-20 åringar som bor i Lunds kommun. (Minst 10 medlemmar ska bo i Lunds kommun och vara i åldersgruppen 7-20 år)

Dessa dokument behöver ni ladda upp 

Verksamhetsberättelse, Årsmötesprotokoll, Balansrapport, Resultatrapport och Stadgar. De behöver inte vara undertecknade, bara de är korrekta.

För mer information om bidraget:

Kontakt:
E-post:  jörgen Wellsten
Telefon: 046-359 51 81

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kommunaltlokaltaktivitetsstod