Så redovisar du närområdesbidraget

Pengarna som betalas ut är skattemedel. Därför måste alla som har fått bidrag redovisa hur de använt pengarna, så att allmänhet och politiker kan ta del av resultatet.

Du redovisar via den digitala tjänsten senast tre månader efter att projektet avslutats. Redovisa genom att logga in och bifoga dokumentet till din användare.Om du inte skickar in en redovisning kan du bli tvungen att återbetala projektbidraget.

Redovisningen ska vara skriftlig. En bra grund är att utgå ifrån din ansökan. Svara på de här frågorna:

  • Blev det som du tänkt?
  • Nådde du ut till de tänkta målgrupperna?
  • Hur många besökare kom?

Dessutom måste du redovisa det slutliga ekonomiska resultatet. Höll ditt projekt budget? Om inte, varför?

Bifoga exempel på er marknadsföring: bilder, press, filmer och annat material som visar hur det blev. Vi vill också se att Lunds kommuns logotyp funnits med.

Ladda upp din redovisning

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se