Verksamhetsbidrag för publika arrangemang - kultur

Verksamhetsbidrag till publika arrangemang kan du söka om du tillhör en organisation som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet, med professionella inslag och av väsentlig betydelse för Lund. Du kan inte få verksamhetsbidrag om du för första gången söker pengar till ett projekt. Då ska du istället söka projektbidrag.

Ansökningsmöjligheten för 2020 års verksamhetsbidrag är nu stängd. När det gäller ansökningar för verksamhetsåret 2021 är sista ansökningsdag den 11 september 2020.

Du söker verksamhetsbidrag en gång om året, inför kommande kalenderår. Beslut fattar vi som vanligt i slutet av året.

Här nedan finns kortfattad information om hur du söker bidraget.

För mer information kontakta:
Linnea Bergström
Telefon: 046-359 47 36

Vad menar vi med publika kulturarrangemang?

Med publika kulturarrangemang menar vi att en konstform eller det konstnärliga uttrycket möter en publik, det vill säga projekt inom bildkonst, rörlig bild, scenkonst, musik, ord och litteratur och blandformer av konstnärliga uttryck.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se