Stöd till publika arrangemang

Detta tema handlar om att stödja arrangemang eller verksamhet som är av ett publikt allmänintresse i Lund. Särskilt gäller det bidrag till kulturföreningar och andra aktörer som verkar som kulturproducenter eller kulturarrangörer i Lund, men temat innebär också att publika idrottsarrangemang kan få stöd.

Huvudsakligen är det vuxna som anordnar verksamhet för publik såväl för och med vuxna, som unga och barn. Upplevelser är ett centralt begrepp.

Relaterad information

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se