Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga

Föreningar bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga och ledaren är oftast en vuxen som har i uppdrag att lära ut och på så sätt få barn och unga att utvecklas inom exempelvis sin idrott, friluftsverksamhet eller kulturverksamhet. Det handlar framför allt om att utöva en aktivitet.

Det finns sju olika former av bidrag – du hittar dem nedan i listan.

Nu har vårt nya bidragssystem öppnat! Kolla på instruktionsfilmen nedan för att få en första inblick i hur det fungerar. Välkommen med din ansökan!

Följ länken för att se filmen i ett större format

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se