Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga

Detta tema utgår från principen att föreningar bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga, där ledaren oftast är vuxen med uppdrag att lära ut och på så sätt få barn och unga att utvecklas inom exempelvis sin idrott, friluftsverksamhet eller kulturverksamhet. Det handlar framförallt om att utöva en aktivitet.

Det finns sju olika typer av bidrag.

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se