Utvecklingsbidrag för lika rättigheter och möjligheter

Här hittar du information om utvecklingsbidrag för lika rättigheter och möjligheter

Du kan söka bidraget om du vill genomföra en utvecklingssatsning som du eller din organisation tycker är viktig och långsiktig. Satsningen ska handla om att främja mångfald och jämlikt deltagande i samhället. Du kan också söka bidrag om du vill starta en rättighets- och kulturbärande organisation.

För att ansöka om utvecklingsbidrag använder du en digital tjänst som du hittar i rutan för relaterad information längre ned på sidan. Innan du ansöker måste du först registrera din organisation och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst som också finns i rutan för relaterad information.

För mer information om bidraget, kontakta:
Linnea Bergström
Telefon: 046-359 47 36

Vem kan få bidraget?

Bidraget kan sökas av rättighets- och kulturbärande organisationer. Det betyder exempelvis pensionärsorganisationer, etniska organisationer, nationella minoriteter, hbtq-organisationer, organisationer som arbetar mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning, organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning, samt jämställdhetsfrämjande organisationer.

Du kan också söka bidraget om du är en del av en annan typ av organisation som vill genomföra projekt som främjar mångfald och jämlikt deltagande i samhället. Även enskilda initiativ kan beviljas bidrag.

Din organisation eller ditt projekt kan få utvecklingsbidrag om

 • organisationen eller projektet har anknytning till Lunds kommuns område eller till kommunens medlemmar
 • ni har minst 5 medlemmar (startbidrag)
 • ni har minst 25 medlemmar (bidrag för utveckling av befintlig organisation)

Du kan få utvecklingsbidrag till

 • uppstart av ny organisation
 • utveckling av befintlig organisation
 • projekt som motverkar diskriminering och främjar rättigheter och möjligheter i samhället

Du kan inte få utvecklingsbidrag till

 • projekt i kommunala förvaltningars eller kommunala bolags regi
 • investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen
 • projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning
 • stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål
 • projekt vars huvudsakliga syfte är att ge vinst

Så söker du

För att ansöka om bidrag använder du en digital tjänst som du hittar i rutan för relaterad information längre ned på sidan. Innan du ansöker måste du först registrera din organisation eller verksamhet och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst. Länkar till detta finns i rutan för relaterad information längst ner på denna sida. Du får gärna bifoga bilagor till din ansökan om du tycker att det gör din ansökan bättre. Det viktigaste är att du får fram varför just ditt projekt är viktigt och intressant.

Tänk på att det är viktigt att du fyller i alla fält och att ditt projekt måste ha en balanserad budget.Det är viktigt att du skickar in din ansökan till oss i god tid före projektstart, ungefär tre månader i förväg eller tidigare.

Ansökningsmöjligheten för utvecklingsprojekt inom lika rättigheter och möjligheter öppnar i mars 2020.

Hur bedömer vi din ansökan?
Alla projekt kan tyvärr inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Vi bedömer projektets kvalitet och budget. Projekt som görs i samverkan med andra organisationer, främjar inkludering i samhället och/eller bygger på forskning eller beprövad erfarenhet prioriteras.

Marknadsföring

Om ditt projekt är offentligt ska det synas tydligt i all marknadsföring att det stöds av Lunds kommun. Det gör du genom att använda logotypen för Lunds kommun som du hittar här nedanför under "Relaterat material" eller maila till Linnea Bergström

Vi kan inte hjälpa dig att marknadsföra ditt projekt, men Lunds kommuns evenemangskalender är en bra kanal för att nå ut. Kalendern letar automatiskt upp evenemang från Facebook. Följ länken i rutan för relaterad information nedanför att läsa mer om evenemangskalendern.

Så redovisar du

De pengar som betalas ut till utvecklingsbidrag är skattemedel. Därför måste alla som har fått bidrag redovisa hur man använt pengarna, så att både allmänhet och politiker kan ta del av informationen.

Du måste skicka in din redovisning till oss inom 3 månader efter att projektet avslutats. Om redovisningen inte kommer in kan bidraget dessutom komma att behöva återbetalas.

Redovisningen av ditt projekt ska vara skriftlig, men formen på din redovisning är i övrigt fri, men en bra grund är att utgå ifrån din bidragsansökan.

Svara på de här frågorna:

 • Blev det som du tänkt?
 • Nådde ni era mål?
 • Hur utvecklades ni som förening eller organisation?
 • Dessutom måste du redovisa det slutliga ekonomiska resultatet. Höll ditt projekt budget? Om inte, varför?
 • I det fall ni hade ett publikt projekt ska du bifoga exempel på er marknadsföring, gärna bilder, press, filmer och annat material som visar hur det blev. Vi vill också se att Lunds kommuns logga funnits med.

När du redovisar ska du i budgeten redovisa för hela beloppet som ditt projekt beviljades bidrag för.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se