Särskilda insatser för flyktingar

2017 kan du söka medel från en pott på totalt 200 000 kronor för särskilda insatser för flyktingar. Ett av grundkraven är att insatserna ska ske inom något av områdena fritid, idrott, bibliotek eller kultur, det vill säga kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden.

Sista ansökningsdagen för medel till särskilda insatser för flyktingar är den 15 mars 2017.

För frågor kontakta kulturstödsutvecklare Linnea Bergström, tel. 046-359 47 36

Grundkriterier

För att ansöka om medel måste ditt projekt uppfylla ett antal grundkriterier. Dessa är krav:

Projekten ska skapa en meningsfull, aktiv och kreativ vardag för målgrupperna och/eller samhörighet och dialog mellan svenskar och nyanlända.

Projekten ska röra insatser inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, det vill säga fritid, idrott, bibliotek och kultur.

Målgrupper för insatserna är ensamkommande flyktingbarn och flyktingfamiljer med barn.

Ansökan ska ange vilka insatser som planeras för att nå ut till och attrahera målgrupperna.

Ansökan ska ange målsättningar för projektet och hur det ska utvärderas

Relaterad information

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se