Närområdesbidrag till kultur, traditioner och högtider

Det här bidraget ges till projekt som bidrar till utveckling av närområdet samt bidrar till ett mervärde för boende i närområdet. Närområdesbidrag söker du för korta och tidsbegränsade projekt. Det betyder att man inte kan få bidrag under en lång rad år för samma, återkommande projekt.

Innan du ansöker om bidraget vill vi att du läser igenom de här sidorna noga. Om du tycker att något är otydligt kan du efter det kontakta oss!

Med närområdet menar vi enskilda stadsdelar och kommundelar i Lunds kommun.

 

Ansökningsperioden för början av 2017 är avslutad. Ni får besked om er ansökan i januari 2017.

Sista ansökningsdag för nästa omgång är den 15 mars 2017.

För mer information om bidraget, kontakta

kulturutvecklare Linnea Bergström, tel 046- 359 47 36

Vem kan få bidraget?

Du kan ansöka om bidraget oavsett om du är en organisation eller en privatperson.

Du kan få närområdesbidrag till projekt som

 • har god kvalitet
 • tillför ett mervärde för boende i närområdet
 • är lokalt förankrade i närområdet
 • bidrar till att utveckla närområdet

Du kan inte få närområdesbidrag till

 • projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi
 • investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen
 • projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning
 • stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål
 • projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
 • projekt inom utbildning eller forskning
 • renodlade pedagogiska projekt som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform
 • lotterier eller kommersiell försäljning med huvudsakligt syfte att generera vinst till föreningen
 • arvode till amatörer, minderåriga eller den egna föreningens medlemmar

Hur bedömer vi din ansökan?

Vi bedömer din ansökan utifrån

 • kvaliteten på projektet
 • hur projektet bidrar till utveckling av närområdet
 • hur projektet skapar ett mervärde för de boende i närområdet
 • hur projektet bidrar till ett brett utbud för närområdet

Projekt som äger rum i de östra kommundelarna prioriteras.

Så söker du

Du ansöker genom e-tjänsten.

Du får gärna bifoga bilagor till din ansökan om du tycker att det gör din ansökan bättre. Det viktigaste är att du får fram varför just ditt projekt är viktigt och bra!

Tänk på att det är viktigt att du fyller i alla fält i e-tjänsten och att ditt projekt måste ha en balanserad budget. Det betyder att ditt projekt måste gå plus minus noll, och det måste du redovisa för oss. Vi kan inte hjälpa dig att fylla i din ansökan, men har du frågor om hur det fungerar får du gärna ringa eller maila oss.

Det är viktigt att du skickar eller lämnar din ansökan till oss i god tid före projektstart, ungefär tre månader innan brukar vi tycka är lagom. Det beror på att handläggningstiden kan vara lång, upp till sex veckor, även om det ibland går snabbare!

Hur bedömer vi din ansökan?

Alla projekt kan tyvärr inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Vi bedömer projektets kvalitet och dess ekonomiska bärighet. Det händer att vi beviljar bidrag med mindre belopp än det du ansökt om, vilket betyder att du kanske måste ändra i planeringen för att kunna genomföra projektet.

Om ditt projekt beviljas bidrag betalas först 85% av bidraget ut. När du sedan har redovisat ditt projekt och redovisningen godkänts av oss betalas de sista 15% ut.

Marknadsföring

Om ditt projekt beviljas stöd ska det synas tydligt i all marknadsföring att projektet stöds av Lunds kommun. Det gör du genom att använda loggan för Lunds kommun. Logotypen ska vara minst 20 mm bred. Ge den en frizon (tom yta) runt om som är lika stor som logotypens bredd.

Vi kan inte hjälpa dig att marknadsföra ditt projekt, men evenemangskalendern på turistbyråns hemsida är ett bra sätt att nå ut. Kontakta Lunds Turistbyrå för att få med ditt projekt i kalendern (länk nedan).

Biljettbyrån kan hjälpa dig att sälja biljetter till ditt projekt. På så vis kommer du även med i deras digitala månadsbrev som hundratals Lundabor och andra intresserade prenumererar på. Dessutom har du möjlighet att boka Kulturhörnan i deras lokal som de delar med Lunds Turistbyrå mitt i centrala Lund (se länken).

Så redovisar du

De pengar som betalas ut till närområdesprojekt är skattemedel. Därför måste alla som har fått bidrag redovisa hur man använt pengarna, så att både allmänhet och politiker kan ta del av informationen.

Du måste skicka in din redovisning till kultur-fritid@lund.se inom 3 månader efter att projektet avslutats. Om redovisningen inte kommer in kan projektbidraget dessutom komma att behöva återbetalas. Märk din redovisning med ditt ärendenummer.

Redovisningen av ditt projekt ska vara skriftlig, men formen på din redovisning är i övrigt fri, men en bra grund är att utgå ifrån din projektbidragsansökan.

Svara på de här frågorna:

 • Blev det som du tänkt?
 • Nådde du ut till de tänkta målgrupperna?
 • Hur många besökare kom?
 • Dessutom måste du redovisa det slutliga ekonomiska resultatet. Höll ditt projekt budget? Om inte, varför?
 • Bifoga exempel på er marknadsföring, gärna bilder, press, filmer och annat material som visar hur det blev. Vi vill också se att Lunds kommuns logga funnits med.

När du redovisar ska du i budgeten redovisa för hela beloppet som ditt projekt beviljades bidrag för, även om du ännu bara fått 85% av det totala beloppet. Det beror på att din budget måste vara balanserad, det vill säga plus minus noll. När din redovisning godkänts betalas de resterande 15% ut.

Relaterad information

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se