Närområdesbidrag till kultur, traditioner och högtider

Det här bidraget ges till projekt som bidrar till utveckling av närområdet samt bidrar till ett mervärde för de boende i närområdet. Närområdesbidrag söker du för korta och tidsbegränsade projekt.

Med närområdet menar vi enskilda stadsdelar och kommundelar i Lunds kommun.

Deadline för projekt som äger rum 2020 är 5 november. Vi kommer också att ha en ansökningsperiod med deadline 1 mars 2020.

För mer information kontakta:
Linnea Bergström
Telefon: 046-359 47 36

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se