Framtidens Lund - om du har en nyskapande idé

Sedan 2011 har Framtidens Kultur gett möjlighet till Stockholm, Västra Götalandsregionen och Lunds kommun att fördela medel till utveckling av innovativa idéer inom kulturlivet. Västra Götaland och Stockholm har efter att de sista medlen från Framtidens Kultur delats ut valt att fortsätta arbetet i två olika former. För Lund är denna fördelning den sista och sätter nu punkt för detta arbete

Totalt har Framtidens Lund beviljat medel till 63 projekt med en stor spännvidd. Allt från scenkonst, musik, animering, film, performance, litteratur och konst, till arkitektur, virtual reality, ljus, kulturarv och olika blandformer.

OBS! 2016 delades de sista pengarna ut till fem olika projekt av totalt 22 sökande.

Lunds kommun och Framtidens Kultur har den 30 mars 2016 tillsammans fördelat 400 000 kr till:

Mind Park för projektet Art Hackaton där programmerare tillsammans med konstnärer ska skapa interaktiva verk som kan ge oss en inblick i framtidens stad. 30 000 kronor

Guidly Experiences för projektet Petrini på stan, en app som ska erbjuda en ny typ av ljudvandring i Petrinideckarnas spår, bokserien av Lundaförfattaren Mårten Sandén. 100 000 kr

Trans Europe Halles för projektet TEH Academy Lund, en arena för internationell projektutveckling. Projektet ska erbjuda utbildningar och konsultationer till oberoende kulturorganisationer och unga kulturentreprenörer över hela världen. 100 000 kr

Julia Helander för projektet Animationslekplats som utforskar hur man genom digital teknik kan levandegöra konst och skapa rumsliga animationer i ett lekplatsformat. 100 000 kr

Tim Bishop för projektet Contact festival of one-to-one performance, den första one-to-one performance-festivalen som kommer att hållas i Sverige. One-to-one är en form av performance som upplevs av en person åt gången och därför erbjuder en individuell och unik upplevelse varje gång. 70 000 kr

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se