Övriga bidragsformer

Under denna rubrik återfinns bidrag som inte ingår naturligt i de fyra övriga bidragstemana.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se