Bidrag och stöd

Är du aktiv i en förening? Vill du anordna ett arrangemang? Eller har du en idé som du vill förverkliga? Hos kultur- och fritidsförvaltningen kan du söka bidrag, stöd och stipendier.


Lunds kultur- och fritidsliv behöver sina eldsjälar och nya initiativ som gör Lund till en bättre plats att bo och verka i.Vi på kultur- och fritidsförvaltningenhar delat inde olika bidragsformerna i fyra teman. Här nedan kan du läsa en kort översikt över dessa för att du lättare ska kunna hitta vilken typ av stöd som passar din idé eller verksamhet.

Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga vänder sig till föreningar eller andra aktörer som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 7 och 20 år.

Stöd till ungas egen organisering (Unga leder unga) är bidrag som kan sökas av unga i åldrarna 13 till 25 år som vill organisera sig själva i föreningsform eller iprojekt.

Stöd till publika arrangemang är bidrag som vänder sig till aktörer som verkar på en publik arena.

Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter innehåller bidrag till studieförbund samt till rättighetsbärande organisationer.

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kulturochfritidsbidrag

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se