Vinterlund

Vinterlund är ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun, Citysamverkan och kultur- och föreningslivet i Lund, med ett brett program i Lunds stadskärna från första advent till alla hjärtans dag.

Julgran på Stortorget och massor av folk.

Vinterlund 2019-2020

Arbetet med att planera Vinterlund 2019/2020 är i full gång. Vill du vara med och göra ett arrangemang inom Vinterlund? Nedan hittar du information om vilka kriterier som behöver uppfyllas och hur du praktiskt går tillväga.

Att ansöka om att göra arrangemang

Vinterlund har samverkansmedel att fördela till nya arrangemang och projekt. Din intresseanmälan ska uppfylla följande kriterier:

Arrangemanget/aktiviteten ska

  • äga rum i de centrala delarna av Lund under perioden 1/12–14/2
  • vara av något större karaktär och attrahera en större publik, och/eller är nyskapande och originellt och kan hjälpa till att skapa uppmärksamhet kring Vinterlund.

Minst ett av följande kriterier ska också uppfyllas:

Arrangemanget/aktiviteten…

  • är frukten av ett nytt samarbete mellan parter som inte tidigare samarbetat
  • har ett jul- och/eller vintertema
  • har ett medmänsklighetstema
  • tar särskild hänsyn till tillgänglighet för alla oavsett fysisk och psykisk förmåga
  • främjar mångfald i det totala utbudet.

Ansökningsdatumen för Vinterlund 2019/2020 är den 15 juni och den 15 september. För att de sökande aktörerna ska ha möjlighet att i god tid planera och förbereda projekten ska medel till större projekt samt projekt som verkar i det offentliga rummet sökas vid det första ansökningstillfället den 15 juni.
Här hittar du ansökan för 2019/2020

Bakgrund

I juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut att bevilja budget för Vinterlund. Arrangemangsenheten på kultur- och fritidsförvaltningen har uppdraget att ansvara för projektet, i nära samarbete med tekniska förvaltningen, näringslivsenheten och turistbyrån. Projektet ska pågå i fyra år med start 2016.

Vinterlund är ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun, Lund Citysamverkan och Lunds kultur- och föreningsliv. Kommunens roll är framför allt att samordna, stötta och marknadsföra olika händelser under perioden som är från första advent till alla hjärtans dag. Syftet är att göra Lunds stadskärna attraktivare genom att ta tillvara stadens rika kultur-, idrotts- och föreningsliv. Genom Vinterlund vill vi också stimulera till nya samarbeten som förmerar utbudet för Lundaborna.

Kontakta oss

Åsa Jensen
Projektledare Vinterlund
E-post: Åsa Jensen
Telefon: 046-359 43 79

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vinterlund

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se