Valborgsfirande - siste april

Varje år blir Stadsparken i Lund centrum för en stor fest där studenterna samlas och firar valborg.

Valborg i stadsparken 2019

Spontanfest och valborgsbrasor

Lunds kommun står för en del insatser kring festen, men är inte arrangör. Däremot arrangerar vi ett mer traditionellt firande i Stadsparken på valborgskvällen, vid vita scenen.

Dessutom brukar du kunna ta del av valborgsfirande i Folkparken, vid Fästan i Södra Sandby, i Dalby, i "grytan" vid Sankt Hans backar, i Sankt Larsparken, i Jungfrudalen i Veberöd, i Genarp och på Bostället i Gunnesbo.

Den 1 maj sjunger Lunds studentsångare in våren från trappan på universitetsplatsen.

Här kan du läsa mer om spontanfesten i stadsparken.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/valborgsfirande