Vad finns i stadsarkivet?

I stadsarkivets depå hittar du cirka 5 000 hyllmeter handlingar från den kommunala arkivbildningen inom det geografiska område som i dag omfattar Lunds kommun. Handlingarna förvaras under optimala förhållanden – 18 grader Celsius och 40 procent relativ luftfuktighet – för att hålla åldringsprocessen av handlingarna så långsam som möjligt.

Allmänna handlingar

De kommunala handlingarna klassificeras som allmänna handlingar, varav de flesta även är offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem.

Undantag från denna offentlighetsprincipens huvudregel är handlingar som av olika skäl är belagda med sekretess, till exempel socialtjänstens personakter.

Den kommunala arkivbildningen påbörjas tidsmässigt 1862 – det år då Sveriges kommuner inrättades genom en kunglig kungörelse. Dock börjar vissa arkiv före detta år, som framgår av nedanstående uppställning.

Stadsarkivets innehåll

Stadsarkivet innehåller i stora drag följande:

Arkiv

 • Stadens äldstes arkiv, del av arkivet som huvudsakligen förvaras på Landsarkivet i Lund, omfattar tiden 1740–1863 
 • Lunds stads nämnder, styrelser och kommittéer, omfattar tiden 18621970 
 • Lunds kommuns nämnder, styrelser och kommittéer, omfattar tiden 1971nutid
 • Lunds stads skolarkiv, omfattar tiden 18271970
 • Lunds kommuns skolarkiv, omfattar tiden 1971nutid 
 • Socialarkiv, omfattar tiden 1804nutid
 • Före detta landskommuner som nu ingår i Lunds kommun, 21 stycken, omfattar tiden 18631951
 • Före detta storkommuner som nu ingår i Lunds kommun (Dalby, Genarp, Södra Sandby, Torn och Veberöd), omfattar tiden 19521973
 • Före detta municipalsamhällen som nu ingår i Lunds kommun (Dalby och Veberöd), omfattar tiden 19191957 
 • Regionala arkiv, tre stycken, omfattar tiden 19281976
 • Enskilda arkiv med anknytning till Lund, 65 stycken, omfattar tiden 1586nutid

Bildarkiv

 • Allmän fotosamling, omfattar tiden 1855nutid
 • Helmer Christenssons foto- och vykortssamling, omfattar tiden 18601979
 • Albert Wilhelm Rahmns o eftertr:s fotosamling, omfattar tiden 19001945
 • 1960-tals-fotosamling, omfattar tiden 19581972
 • Stadsbyggnadskontorets foto- och vykortsamling, omfattar tiden 19001950
 • Karin Söderströms fotosamling, omfattar tiden 19791998
 • Skånska Dagbladets lundaredaktions bildarkiv: allmänna bilder AÖ, personbilder AÖ, sport- och idrottsbilder AÖ, omfattar tiden 19751995

> Här hittar du en del nedladdningsbara bilder från Lunds stadsarkiv.

Pressklipp

 • Helmer Christenssons pressklippsamling, omfattar tiden 19221979

Ritnings- och kartarkiv

 • Ca 5 000 originalritningar på byggnader huvudsakligen i tätorten Lund (se länk nedan), omfattar tiden 18751970
 • Ca 200 kartor över områden inom nuvarande Lunds kommun (se länk nedan), omfattar tiden 1784nutid

Bibliotek

 • Böcker, uppsatser och artiklar om Lund, varav flera innehåller fakta hämtade ur arkiv förvarade i stadsarkivet (se länk nedan), omfattar tiden 1879nutid

Se även sidan om arkivbildarregister.

Faktaansvarig: Kansli och stadsarkiv, Administrativa avdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Stadsarkivet

Telefon:
Matthias Lindgren: 046-359 59 46
Magnus Nilsson: 046-359 38 93
Jan Owe Berg: 046-359 59 45

E-post: stadsarkivet@lund.se
Besöks- och postadress: Lunds Stadsarkiv, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Hitta hit: Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen. Hållplats: Arkivcentrum Syd