Några viktiga datum för Lunds stadsarkiv

1959

Den 18 juni 1959 skriver drätselkammarens ordförande Hans Ingemansson till stadens förvaltningschefer om att en utredning av stadens arkivfrågor ska göras i samarbete med landsarkivet i Lund.

1961

Den 25 september 1961 beslutar drätselkammaren om stadsarkivets lokalfråga, organisation och arbetsuppgifter.

1961 är också året då Lund får sitt första centralarkiv omfattandes 500 hyllmeter i socialbyråns nya lokaler på Bytaregatan 7.

1963

I början av 1963 är samtliga 500 hyllmeter fyllda med handlingar som inlämnats från stadens förvaltningar.

1970

1970 flyttar stadsarkivet till nybyggda stadsbibliotekets källarplan. Det nya centralarkivet innebär en tiodubbling av förvaringskapaciteten, 5 000 hyllmeter samt ett klimatarkiv för mikrofilm och ritningsskåp för ritnings- och kartmaterial.

196178 anlitar Lunds stad (kommun) en arkivarie från landsarkivet som stadsarkivarie på konsultbasis. Under 1978 sägs avtalet upp och Lunds kommun inrättar en egen kommunarkivarietjänst.  Det goda samarbetet med landsarkivet i Lund fortsätter med oförminskad styrka och från och med 2003 som samverkande institutioner i Arkivcentrum Syd.

2003

mars 2003 är det åter dags för stadsarkivet att flytta sina 5 000 hyllmeter handlingar, denna gång till Gastelyckan och där nyuppförda Arkivcentrum Syd på Porfyrvägen 20 med officiell invigningsdag den 25 april detta år.

Arkivarier i Stadsarkivet genom åren

  1. Sture Mårtensson, tillika 1:e arkivarie på landsarkivet 19611968
  2. Alf Erlandsson, tillika 1:e arkivarie på landsarkivet, 19681970 (därefter chef för FN:s arkiv i New York)
  3. Anna-Christina Ulfsparre, tillika 1:e arkivarie/landsarkivarie 19701978
  4. Erik Ekdahl 19781983
  5. Jan Owe Berg 19832017

Faktaansvarig: Kansli och stadsarkiv, Administrativa avdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Stadsarkivet

Telefon:
Matthias Lindgren: 046-359 59 46
Magnus Nilsson: 046-359 38 93
Jan Owe Berg: 046-359 59 45

E-post: stadsarkivet@lund.se
Besöks- och postadress: Lunds Stadsarkiv, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Hitta hit: Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen. Hållplats: Arkivcentrum Syd