Lunds stadsarkiv

Välkommen till Lunds stadsarkiv, arkivdepå för Lunds kommuns myndigheter och bolag!

Arkivcentrum Syd

Lunds kommuns centralarkiv, Stadsarkivet,ingår i Arkivcentrum Syd, ett regionalt samverkansprojektsom utgörett avnorra EuropasstörstaABM-centra (Arkiv, Bibliotek, Museum) meden kapacitet på400 000 hyllmetermed arkiv, böcker och föremål.

I Arkivcentrum Syd ingår även:

 • Riksarkivet, Landsarkivet i Lund
 • Region Skåne, Regionarkivet
 • Lunds universitet, Universitetsarkivet
 • Folklivsarkivet
 • Biologiskamuséerna
 • Skånes Arkivförbund (föreningsarkiv)
 • Polismyndigheten i Skåne.

Arkivcentrum Syd

Lunds stadsarkiv

Stadsarkivet är öppet för alla som vill vill ha information om Lunds kommunsverksamheter från dess bildande 1863.Kommunala nämnders, bolags,gymnasieskolors och grundskolors arkivhandlingar överförs tillstadsarkivet för slutarkivering efter cirka tre till fem år.

Stadsarkivet innehåller i stora drag:

 • 5 000 hyllmeter pappershandlingar
 • 758 arkivbildare (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, skolor, bolag och så vidare), varav 55 är verksamma nu
 • 10 000 fotografier, bland annat många gatubilder från Lunds stad 1850–1950, samtliga digitaliserade
 • 5 000 originalritningar på byggnader, med tonvikt på byggnader i Lunds stadskärna
 • Cirka 200 kartor på områden inom Lunds kommun.

Mer detaljerad information om Stadsarkivets innehåll hittar du här.

Sök i Stadsarkivets arkivförteckningsdatabas

Nu kan du förbereda ditt besök i Lunds stadsarkivi lugn och ro genom attsöka i stadsarkivetsarkivförteckningsdatabas som innehåller arkivförteckningar för samtliga 758 arkivbildaresarkiv.

Här kommer du till arkivförteckningen.

Beställ betygskopior eller betygskataloger

Stadsarkivet har betygskopioroch betygskataloger från alla kommunala grund- och gymnasieskolor samt många fristående grund- och gymnasieskolor. Beställ en betygskopia genom att använda e-tjänsten "Beställ betygskopia", som du hittar i vänstermenyn.

Kontakta gärnaStadsarkivets personalför mer information.

Lunds stadsarkivs besökstider

Måndag till fredag kl 916. Vi tar dock inte fram handlingar mellan kl. 1213 och efter kl 15.30.

Relaterad information

Faktaansvarig: Kansli och stadsarkiv, Administrativa avdelningen, Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/stadsarkivet

Kontakt

Stadsarkivet

Telefon:
Matthias Lindgren: 046-359 59 46
Magnus Nilsson: 046-359 38 93
Jan Owe Berg: 046-359 59 45

E-post: stadsarkivet@lund.se
Besöks- och postadress: Lunds Stadsarkiv, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Hitta hit: Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen. Hållplats: Arkivcentrum Syd