Lunds stadsarkiv

Välkommen till Lunds stadsarkiv, arkivdepå för Lunds kommuns myndigheter och bolag!

Arkivcentrum Syd

Lunds kommuns centralarkiv, Stadsarkivet, ingår i Arkivcentrum Syd, ett regionalt samverkansprojekt som utgör ett av norra Europas största ABM-centra (Arkiv, Bibliotek, Museum) med en kapacitet på 400 000 hyllmeter med arkiv, böcker och föremål.

I Arkivcentrum Syd ingår även:

 • Riksarkivet, Landsarkivet i Lund
 • Region Skåne, Regionarkivet
 • Lunds universitet, Universitetsarkivet
 • Folklivsarkivet
 • Biologiska muséerna
 • Skånes Arkivförbund (föreningsarkiv)
 • Polismyndigheten i Skåne.

Arkivcentrum Syd

Lunds stadsarkiv

Stadsarkivet är öppet för alla som vill vill ha information om Lunds kommuns verksamheter från dess bildande 1863. Kommunala nämnders, bolags, gymnasieskolors och grundskolors arkivhandlingar överförs till stadsarkivet för slutarkivering efter cirka tre till fem år.

Stadsarkivet innehåller i stora drag:

 • 5 000 hyllmeter pappershandlingar
 • 758 arkivbildare (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, skolor, bolag och så vidare), varav 55 är verksamma nu
 • 10 000 fotografier, bland annat många gatubilder från Lunds stad 1850–1950, samtliga digitaliserade
 • 5 000 originalritningar på byggnader, med tonvikt på byggnader i Lunds stadskärna
 • Cirka 200 kartor på områden inom Lunds kommun.

Mer detaljerad information om Stadsarkivets innehåll hittar du här.

Sök i Stadsarkivets arkivförteckningsdatabas

Nu kan du förbereda ditt besök i Lunds stadsarkiv i lugn och ro genom att söka i stadsarkivets arkivförteckningsdatabas som innehåller arkivförteckningar för samtliga 758 arkivbildares arkiv. 

Här kommer du till arkivförteckningen.

Beställ betygskopior eller betygskataloger

Stadsarkivet har betygskopior och betygskataloger från alla kommunala grund- och gymnasieskolor samt många fristående grund- och gymnasieskolor. Beställ en betygskopia genom att använda e-tjänsten "Beställ betygskopia", som du hittar i vänstermenyn.

Kontakta gärna Stadsarkivets personal för mer information. 

Lunds stadsarkivs besökstider

Måndag till fredag kl 916. Vi tar dock inte fram handlingar mellan kl. 1213 och efter kl 15.30.

Relaterad information

Faktaansvarig: Kansli och stadsarkiv, Administrativa avdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Stadsarkivet

Telefon 
Jan Owe Berg: 046-359 59 45
Matthias Lindgren: 046-359 59 46

E-post stadsarkivet@lund.se

Besöks- och postadress

Lunds Stadsarkiv
Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 LUND

Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen.
Hållplats: Arkivcentrum Syd