Plaskdammar

Plaskdammar ger skön svalka åt varma sommarfötter! Plaskdammarna har öppet från maj/juni till september.

Klostergårdens plaskdamm

Det finns två plaskdammar i Lund: 

  • Klostergårdens plaskdamm, väster om Klostergårdens centrum. Se på karta.
  • Borgareparkens plaskdamm, på Norra Fäladen. Se på karta.

Skötsel och felanmälan

Det görs daglig tillsyn vid plaskdammarna och vi tar regelbundna vattenprover. Kraven på vattenkvaliteten är samma som för badhus och resultaten beror naturligtvis på hur dammen används. Hundar får inte bada här och det är viktigt att ingen mat eller dryck hamnar i vattnet. Föräldrar ansvarar för sina barn. 

Felanmälan dagtid till kultur- och fritidsförvaltningen: 046-359 52 15.

Varför öppnar inte plaskdammen tidigare på säsongen om det är fint väder?

Att fylla en plaskdamm kräver planering och resurser för både start och skötsel. Plaskdammen kräver daglig tillsyn, både i form av rengöring i och kring dammen, och dagliga vattenprover. Hygienkraven för dagens plaskdammar är lika stränga som för bassängen i badhuset. Planering för start och daglig skötsel är budgeterad sedan tidigare vilket gör det svårt att öppna tidigare.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/plaskdammar

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se