Sommarlovsparken

Sommarlovsparken på Mårtens Fälad är en typisk park från 1960/70-talet med en bred gräsplan med planterade buskage och en gammal pilallé. I anslutning till parken finns gångstigar, gräsplaner och en lekplats.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se