Nobelparken

Planerad park: Nobelparken på Brunnshög blir en grön oval där gränsen mellan och gata och park suddas ut, med en slingrande promenadloop som leder löpare, hundägare och flanörer mellan gröna öar och öppna fält, som pärlor på ett halsband.

Det finns utrymmen för lek och träning på flera platser och i parkens mitt öppnar sig ett stort fält, perfekt för picknick, utegympa eller brännboll med kompisgänget.

Nobelparken_gestaltning

Den 3,8 hektar stora stadsdelsparken blir en del av naturens skafferi med gröna öar som erbjuder ätbara frukter, bär och nötter. Blommande fruktträd kommer att bli ett signum för parken. Utöver att erbjuda ytor för rekreation, träning och lek har Nobelparken en viktig uppgift som uppsamlingsplats för dagvatten vid omfattande regn.

Tidplan

Förberedelser och planering i form av projektering görs hösten/vintern 2017-2018, därefter börjar bygget. Nobelparken beräknas stå klar omkring 2020. På sikt kommer Nobelparken att ansluta till den större Kunskapsparken och bilda ett grönt stråk genom Brunnshög.

Nobelparken och Kunskapsparken

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/nobelparken

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se