Höjeå-dalen

Höje å är ungefär 35 kilometer lång med början i Häckebergasjön och avslut via Lomma ut i Öresund. I Lund passerar ån en dalgång mellan S:t Larsområdet och Värpinge och här går ån samman med reningsdammar som tillhör Källby avloppsreningsverk.

Höje å, skylt vid vandringsled

Längs reningsverket dammar går en naturstig som utgör Lunds stads närmaste natur. Stråket är lättvandrat och det finns bussanslutningar vid S:t Lars och Värpinge by. Slingan med grus- och gräsunderlag är cirka fyra kilometer och sträcker sig på båda sidor om ån. Eftersom det finns tre broar (en med trappa) längs stigen kan man lätt anpassa turen efter tid och ork.

I området finns tre trevliga grillplatser (ta med egen ved) och även bänkar och utsiktsplatser där man kan stanna till och njuta.

Natur och kulturhistoria

Höjeå har fått sitt namn efter en speciell typ av hög bro, höjebron eller "den höga bron" som låg i närheten av reningsverket. Den finns omtalad från mitten av 1300-talet. Promenadslingan går bland annat förbi reningsverksdammarna. I dessa trakter har man hittat mängder av fornmunnen och här fanns det en gång i tiden en by som hette Källby. Marken köptes upp av Lund under första halvan av 1900-talet och idag finns endast ett hus från byn kvar.

Reningsverksdammarna är ett paradis för fåglar. Från fågeltornet kan man se arter som knölsvan, sothöna, gräsand, brunand, kungsfiskare och glada.

Höjeå har ett tjugotal fiskarter som grönling, havsöring, ål, gädda, mört och abborre. Vill du fiska måste du skaffa fiskekort, men det är alltid förbjudet att fiska i reningsverksdammarna.

Växter som finns längs vägen är bland annat rosendunört, bredkaveldun och salixarter.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se