Grillplatser

Det finns grillplatser på flera ställen i och runt Lund. Ta med grillkol och tändpapper. Grillgaller kan behövas. Använder du engångsgrill, ta den med dig hem och sortera rätt för återvinning.

Fasta grillplatser

  • St Hans backar
  • Källby mölla
  • Värpinge, Nöbbelövs mosse (två platser)
  • Tusenårslunden
  • Stadsparken (flera platser)
  • Råby sjöpark, Södra Råbylund (två platser)
  • Skrylle, flera platser, även med vindskydd
  • Vid dessa platser finns även soptunna (utom Nöbbelövs mosse på Vallkärrasidan).

Lättillgängliga grillplatser

Grillplatsen vid Källby mölla utmed Höje å är lättillgänglig då den ligger intill en grusväg. Grillen är inte handikappanpassad, men den är hög och det går att med assistans komma intill den med en rullstol. Markbeläggningen inom grillplatsen är gräsmatta och den kan vara mjuk om det har regnat. Toalett saknas.

Grillplatsen vid Tusenårslunden är anpassad för rullstolsburna. Grillen är låttåtkomlig och marken är hårdgjord. Toalett saknas.

Grillplatserna vid Råbysjön är också tillgängliga. Toalett saknas.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/grilla

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se