Stadsparken

Stadsparken är lundabornas viktigaste gröna rum, en plats för avkoppling, lek, motion, fest och tradition. Här kan du besöka Solens och skuggans trädgård, nordisk djungel, Söderlyckans skatepark, träna på utegym eller bara njuta av en picknick i gräset.

Aktuellt

Sjuka träd ersätts med nya träd

Under mars månad fäller vi träd på tre ställen i Stadsparken. Träden är sjuka eller försvagade och tas bort för att  inte sprida sjukdomar till fler träd eller tappa grenar som kan skada besökare och personal i parken.  Alla träden ersätts med nya träd som planteras i höst eller nästa vår.

Flera av kastanjeträden i den breda allén mellan stadsvallen och den stora gröningen har drabbats av kastanjeblödarsjukan, en smittsam bakteriesjukdom som inte kan botas. Träden har försvagats och det finns en risk för att stora grenar faller ner eller knäcks. Alla träd utom fyra tas bort, och de som sparas kommer att beskäras kraftigt.

Blommande körsbärsträd

På grund av kastanjeblödarsjukan ersätts träden med prydnadskörsbärsträd (Prunus accolade) som planteras under hösten 2020. Kastanjeallén förvandlas till en körsbärsallé som översållas av rosa blommor under våren, med blad som blir vackert röd-orangea till hösten.

Vi tar även bort träd på två ställen längs Hardebergaspåret:

  • 11 lindar fälls på grund av svaghet och dålig tillväxt. De ersätts med 12 parklindar (Tilia x europea) som planteras hösten 2020/våren2021.
  • Ett antal lönnar på gröningen, längs med Hardebergaspåretspåret, tas bort eftersom de är döda eller på väg att dö. Träden ersätts med nya lönnar (Acer) och skogsek (Quercus robur).

De nya träden har vuxit till sig på plantskola i väntan på plantering. De har alla en stam som är 20-30 cm i diameter en meter från marken, och är 3-5 meter höga beroende på art och sort.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/stadsparken

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se