Billebjer

Billebjer är ett gammalt stenbrott på Romeleåsen söder om Rögle dammar cirka en mil från Lund.

Här bröts tidigare röd gnejs och granit. Det finns bra parkeringsmöjligheter och det går ett promenadstråk med utgång från Skryllegården förbi Billebjer.

Flera lämningar från järnåldern har hittats i området. Uppe på höjden har man en fantastisk utsikt över slätten och man kan klara dagar se ända till Köpenhamn. Redan på 1800-talet var berget ett populärt utflyktsmål för Lundaborna. Det är så än idag och det vattenfyllda gamla stenbrottet besöks av såväl badgäster som av dykare.

Om naturen

Billebjer blev naturreservat år 1994 och det ingår dessutom i EUs nätverk av skyddade områden och utgör ett Natura 2000-område. Billebjer har fått sitt namn från bila, som är en slags yxa vilket berget (bjer på danska) liknar. Stenbrytningen upphörde 1946 och man planterade då in lövskog här.

På de branta klipporna finns en intressant lavflora och man har funnit över 300 växtarter i området. Det växer rikligt av backsippor på våren och andra växter man kan hitta är blodnäva, backvicker, kungsljus, backtimjan och gökärt. Busk- och trädskiktet består av ek, al, sykororlönn, björk, körsbär, apel, päron och hagtorn. Vid parkeringen växer en rödek.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/billebjer

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se