Länk till startsidan

Uggleskolan

Välkommen till Uggleskolan i natursköna Södra Sandby. Uggleskolan är en grundskola med årskurserna F–6 som ligger i Södra Sandby strax utanför Lund.

Uggleskolan

Fakta om skolan

Årskurs F-6

Så här jobbar vi

Vårt viktigaste gemensamma mål på Uggleskolan är elevernas kunskapsutveckling, från förskoleklass upp till år 6. Skolans pedagoger tar tillsammans ansvar för elevernas samlade skoldag. Detta tror vi skapar en stimulerande lärmiljö där eleverna känner sig trygga och kan lita till sin egen förmåga och potential.

För att uppnå våra mål lägger vi stor vikt vid kontinuerligt internt kvalitétsarbete, där lärande, bedömning och elevernas kunskapsutveckling är i fokus. Som hjälpmedel i undervisningen har alla pedagoger egna bärbara datorer och smartboards i klassrummen. Eleverna använder även dagligen både datorer och läsplattor som ett naturligt verktyg för lärande.

Vi arbetar aktivt med miljö och hälsa

På Uggleskolan arbetar vi aktivt för att skapa en bättre miljö och utveckla vårt hållbara tänkande kring miljöfrågor, bland annat med ”Grön Flagg”, ”Skola för hållbar utveckling” och ”Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats”. Skolan är omgiven av stora grönytor med mycket träd, buskar och gräsmattor där eleverna varje dag har möjlighet att leka och idrotta både på sina raster och på schemalagda rörelsepass. Elever och pedagoger gör ofta utflykter till grönområden som Skrylle, Lejonskogen och Fågelsångsdalen.

Elevinflytande

Uggleskolans elevråd består av tolv elever, en representant för varje klass, som en gång i månaden träffar skolans rektorer för att diskutera sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Elevrådsrepresentanternas synpunkter hämtas från klassråden som klasserna har varje vecka. Där rapporterar de även tillbaka till sina klasskamrater vad som diskuterades och vad som bestämdes under elevrådet utifrån det protokoll som fördes.

På Uggleskolan arbetar vi medvetet med att öka elevernas inflytande över sin skoldag och för att med ökad mognad möjliggöra för ökat inflytande.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Uggleskolan

Adress: Blåmesvägen 34-35, 247 35 Södra Sandby
Telefon: 046-359 77 38

Karta: Se Uggleskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Lars Lundgren

Telefon: 046-359 79 66

E-post: lars.lundgren@lund.se

Biträdande rektor: Lovisa Fagerstöm

Telefon: 046-359 76 41

E-post: lovisa.fagerstrom@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Annie Walter

Telefon: 046-359 77 35

E-post: annie.walter@lund.se

Skolpsykolog: Torbjörn Jönsson

Telefon: 046-359 77 23

E-post: torbjorn.jonsson@lund.se

Skolkurator: Alexandra Fergusson

Telefon: 046- 359 33 99

E-post: alexandra.fergusson@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?