Trafiksignaler.

I Lunds stad finns 55 trafiksignalanläggningar, varav 48 st tillhör Lunds kommun och 7 st tillhör Trafikverket.

Trafikverkets anläggningar finns på följande platser inom Lunds stad:

 • Norra RingenBoställsvägen
 • Norra RingenKävlingevägen-KaprifolievägenSliparebacken
 • Norra RingenSvenshögsvägen Magistratsvägen Skarpskyttevägen
 • Dalbyvägen E22 (motorvägen)
 • Dalbyvägen Porfyrvägen Fritjofs väg
 • DalbyvägenSandbyvägen Sydöstra vägen
 • Dalbyvägen Norrängavägen Gamla Dalbyvägen

Lunds kommun äger fyra trafiksignalanläggningar utanför Lunds stad. Dessa är:

 • Allégatan Veberödsvägen Genarpsvägen, Dalby
 • Sandbyvägen Korsgatan, Dalby
 • Vallkärravägen Kävlingevägen, Vallkärra
 • Sjöbovägen Näckrosvägen, Veberöd

Trafikverket äger övriga trafiksignalanläggningar som ligger inom Lunds kommun, men utanför Lunds stad.

Felanmälan av Lunds kommuns trafiksignaler

Du felanmäler Lunds kommuns trafiksignaler genom vår e-tjänst eller app. På vardagar, under kontorstid, kan duäven ringa till Lunds kommuns medborgarcenter på tel 046-359 50 00.

Så här fungerar Lunds trafiksignaler

Alla Lunds kommuns trafiksignalanläggningar är helt trafikstyrda. Det innebär att tiden för grönt ljus bestäms av mängden trafik och att varje trafikantgrupp har en egen signal: motorfordon, cykel och fotgängare. Om ingen trafikant är på väg kommer signalen att ligga kvar i rött. Gångsignalerna har fasta gröntider.

Vilken funktion har trafiksignaler ur trafiksäkerhetssynpunkt? Läs mer via länk nedan.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/trafiksignaler

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se