Säker bilist

Varje år skadas många personer i Lund av att en bil kör på en annan bil bakifrån. Även om hastigheterna ofta är låga blir personskadorna ofta allvarliga. Som bilist måste du tänka på att hålla avståndet, anpassa hastigheten och använda bilbälte.

Vanligaste olyckan

Den vanligaste olyckan för personer i bil är en så kallad upphinnandeolycka. Den uppstår när framförvarande fordon bromsar in, står stilla eller kör sakta och efterkommande fordon kör in i detta. Dessa olyckor sker vanligtvis på de stora infartslederna till städerna. Särskilt utsatta platser är cirkulationsplatser, korsningar och överfarter.

Pisksnärtsskada eller whiplash

Pisksnärtsskada eller whiplash (från engelskan, "pisksnärt"), är en nackskada som uppstår då huvudet kastas i olika riktningar. Ungefär 70% av skadorna uppstår i samband med bilolyckor, och kvinnor löper dubbelt så stor risk att drabbas än män. En vanlig orsak är bilolycka då någon blir påkörd bakifrån.

Håll avståndet och anpassa farten

Genom att vara uppmärksam, följa tre sekundersregeln och hastighetsbegränsningarna kan många olyckor och mycket lidande undvikas. Lunds kommun vill uppmärksamma bilister på problemet och uppmuntra till ett trafiksäkrare beteende.

Använd bilbälte!

Det är ju självklart att man ska använda bilbälte när man kör eller åker i motorfordon. Ändå är det många som struntar i att ta på bilbältet. Anledningarna kan vara många, men är sällan bra. Även på en kort resa kan olyckan vara framme. Lagen är till för att skydda oss och våra medpassagerare.

Vuxna ansvarar för att barn som åker med är ordentligt bältade. För de allra minsta barnen finns bilbarnstolar och för de lite större bälteskudde. Låt gärna barnen åka bakåtvända så länge som möjligt.

Tänk även på att använda bälte i taxi, buss och lastbil. Skulle fordonet slå runt eller få ett plötsligt tvärstopp finns stor risk för att man omkommer eller skadas allvarligt när man slungas runt i eller kastas ut ur det.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/sakerbilist

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se