Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor som rör trafiksäkerhet.

Frågor
Vi önskar spegel på en plats för skymd sikt
Jag vill ändra eller anlägga en ny infart till min fastighet
Vi vill ha trafikljus
Vi tycker att bilisterna kör för fort – vi vill ha gupp
Vi vill ha bommar för att hindra bilar på gång- och cykelvägar
Vi vill ha blomlådor på vår gata för att sänka hastigheten
Vi tycker att bilisterna kör för fort – vi vill ha fler skyltar
Vi vill ha gångfartsområde
Vi vill ha ett övergångsställe
Vi vill sänka hastigheten på vår gata

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se