Trafikantveckan 2019

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Trafikantveckan inleds den 16 september. Temat för årets trafikantvecka är Staden lever med dina steg.

 

Kartillustration, dialogbod för trafikantveckan 2019

Dialogboden under Trafikantveckan i Lund 2019

Samtalet mellan kommunen och medborgarna står i centrum under årets trafikantvecka. Här är gatuchefen och chefen för Väg och Underhåll ute på Bangatan.

Dialogbod 

I dialogboden vid Bangatan kan du träffa medarbetare från tekniska förvaltningens gatu-och trafikavdelning. Förra året var temat för dialogboden "Hur kan Lund bli mer promenadvänligt?" Många lundabor kom och bidrog med tankar, idéer och önskemål. Därför känns det viktigt för oss att skapa denna dialog igen, och hoppas därför att lundaborna kan tänka sig att bidra med sina kloka tankar på nytt.

Vad tyckte lundaborna 2018?

Onsdag, torsdag och fredag klockan 12-16

På onsdag är det fotgängarnas dag. Då vill vi be om Lundabornas hjälpa att ta reda på var i kommunen det behöver förbättras för fotgängare?

På torsdag är det Spårvägens dag. För den intresserade ges två guidade turer längs med delar av spårvägen: 

  • Kl. 13.00, guidad tur för gående på sträckan Clemenstorget – Universitetssjukhuset.
  • Kl. 15.00, guidad tur på cykel på sträckan Clemenstorget – Ideontorget. Ta med egen cykel!

Antal platser är begränsade till 20 deltagare per tur, först till kvarn gäller. Blir det färre deltagare än fem så ställs turen in. Anmäl dig via mejl till jurate.paulsson@lund.se senast den 18 september, och ange vilken av turerna du vill vara med på. Båda turerna utgår ifrån Dialogboden på Bangatan. 

På fredag är det LundaMats dag. LundaMats är Lunds strategi för ett hållbart transportsystem. Kom förbi boden om du vill lära dig mer om LundaMats, eller om du har funderingar som berör det hållbara transportsystemet.

LundaMats - hållbara resor och transporter

LundaMats fyller 20 år och vinnare i tävlingen Cykelvänlig arbetsplats koras

På fredagen den 20 September firar vi även att det i år är 20 år sen som första strategin för ett miljöanpassat transportsystem i Lund antogs av kommunfullmäktige 1999.  Varmt välkomna till detta 20 års kalas som inleds klockan 16. Under kalaset passar vi även på att presentera vinnarna i årets tävling av Cykelvänlig Arbetsplats.

Vill du veta mer om cykelvänlig arbetsplats? 

En stafett längst med spårvägen

Nu är snart spårvägen färdigbyggd och IFK Lund tar tillfället i akt att bjuda in till en ny löparfest den 17 september. Hållbarhet och hälsa går hand i hand så vad är väl bättre än att uppmärksamma Lunds nya transportsätt med en stafett? Spårvägen förbinder centrala Lund med forskarbyn i den nya stadsdelen Brunnshög och stafetten kommer att följa spåren.

Spårvägen är 5,5 km lång och sträcker sig från Clemenstorget, i centrala Lund, till Brunnshög. Loppet går på gång- och cykelvägar, i vissa fall räddningsvägar och bilvägar längs spåret. Stafettens sträckor är ca 4 km respektive ca 7 km.

Spårvägsstafetten går den 17 september med start kl 17.00. Lagen ska bestå av fyra personer, både företag och privatpersoner kan delta.

Mer information om stafetten

Frågor och svar

Vad är Trafikantveckan?

Trafikantveckan är del av en europeisk kampanj för att underlätta och uppmuntra hållbara resor och transporter. Ca 1500 städer i Europa deltar i kampanjen samtidigt. Temat för årets kampanj är ”Walk with us”. Mer info om europeiska trafikantveckan finns på http://www.mobilityweek.eu/

Vad är syftet med Trafikantveckan?

Kampanjen syftar till att förändra vardagliga transportmönster vilket minskar bilismen och parkeringsbehovet i staden vilket kan skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara städer.

Vad kommer att hända under Trafikantveckan i Lund?

Precis som 2018 kommer det att finnas en dialogbod där du kan träffa tjänstemän från Gatu- och trafikavdelningen.

Hur länge, och var, pågår Trafikantveckan?

Trafikantveckan pågår 16-21 september. 

linje

Synpunkter inkomna under Trafikantveckan 2019

Till att börja med: tack alla som lämnade sina synpunkter under årets Trafiklantvecka! Nu har vi gått igenom de synpunkter som kom in under veckan. Bland synpunkterna kan vi se några återkommande teman som flera har synpunkter om. Vi har därför gjort en kort sammanställning av synpunkterna.

Felanmälan

Många av synpunkterna som kom upp går jättebra att anmäla via vårt felanmälningssystem. Där kan du lätt sätta en punkt på kartan över var felet finns, beskriva problemet samt skicka med en bild. Du hittar felanmälningssystemet här:
https://lund.se/trafik--stadsplanering/felanmalan

Cykelvägar

Många synpunkter handlade om våra cykelvägar. Bland annat lyftes önskemål om tydligare målning och skyltning fram. Detta går bra att anmäla i vårt felanmälningssystem enligt beskrivning ovan. För att uppnå klimatmålen behöver vi ställa om till mer hållbara transporter och där är cykling en viktig del. Därför arbetar Lunds kommun aktivt med att förbättra för cyklister och tydlighet är en viktig del i det arbetet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med cykling i Lund (länk: https://lund.se/trafik--stadsplanering/cykla-i-lund/).

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är också ett ämne som berördes i synpunkterna. Hastighetsdämpande åtgärder och fler övergångsställen lyftes bland annat upp. Vi får in många önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder och tvingas prioritera vilka åtgärder som ska genomföras. Att genomföra åtgärder på rätt ställe, där det ger mest nytta för pengarna är viktigt med begränsade resurser. I första hand måste vi därför åtgärda de platser som är mest olycksdrabbade.

Övergångsställen är en framkomlighetshöjande åtgärd för gångtrafiken, det vill säga en åtgärd som minskar väntetiderna för fotgängare som korsar gatan. Övergångsställe är ingen trafiksäkerhetshöjande åtgärd, eftersom det inte påverkar fordonstrafikens hastighet. Det kan vara motiverat att införa övergångsställe om:

  • väntetiderna för fotgängare att korsa gatan är långa
  • det finns tydlig efterfrågan att gå över gatan just där, att passagen över gatan ingår i ett stråk för gångtrafik
  • det finns målpunkter på båda sidor av gatan och flödet mellan målpunkterna är betydande 

Trafikseparering i Lunds stadskärna är en återkommande diskussion. På grund av begränsat utrymme i stadskärnan finns det inte möjlighet att göra tex separerade cykelbanor. Vi får lov att samsas om det utrymmet som finns och anpassa hastigheterna helt enkelt. En annan plats som ofta lyfts är Stadsparken, regeln för cyklister där är att cykeln ska ledas genom parken för att skapa en trygg miljö för de som vistas där.
Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med trafiksäkerhet: https://lund.se/trafik--stadsplanering/trafik-och-gator/trafiksakerhet

 

 

 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/trafikantveckan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se