Gatubelysning

Lunds kommun ansvarar för drygt 20 000 ljuskällor på gator, gång- och cykelbanor. Dessutom har Trafikverket belysning på sina vägar. Den offentliga belysningen är viktig både för trafiksäkerheten och för att människor ska kunna känna sig trygga. Felanmälda gatulampor åtgärdas enligt gällande prioriteringar.


armatur längs  spårvägslinjen
Spårvägsprojektet i Lund är ett av de nya områdena i kommunen som fått LED-belysning. Sedan hösten 2019 pågår arbetet med att byta ut belysningen i äldre bebyggelse till modern teknik.

Nytt ljus i Lund

Om det är upplyst eller inte har stor betydelse för var vi väljer att vara och ta oss fram. Kommunen ansvarar för belysningen på kommunal gatu- och parkmark. Vi arbetar med belysning ur mer än ett perspektiv; trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet, underhåll, ekonomi och klimat. I nya områden bygger vi in ny teknik och nu har turen även kommit till att byta ut belysningen i existerande bebyggelse.

De nya LED-lamporna kan upplevas som starkare och inte så milt som de äldre ljuskällorna. Ytorna som ljuset faller på framträder tydligare, vilket är en fördel i trafiken. Tekniken gör det också möjligt att bättre rikta ljuskäglan mot gata och trottoar och mindre mot till exempel trädgårdar. Möjligheten att styra varje enskild lampas ljusstyrka finns längs spårvägen och kan med tiden bli något som implementeras även på andra ställen.

Felanmäl slocknad eller trasig belysning

Anmäl slocknad eller trasig belysning under kontorstid till Medborgarcenter på telefon 046-359 50 00 eller dygnet runt via vår e-tjänst/mobilapp för felanmälan. Länk till e-tjänsten hittar du nedan under "Relaterad information".

Ange så mycket som möjligt av uppgifterna nedan i din felanmälan:

  • Exakt adress, gata och nummer
  • Gärna en fast punkt som gör det enkelt att lokalisera rätt lampa
  • Koordinater är toppen!

Vår entreprenör felsöker och åtgärdar belysningen under ordinarie arbetstid, och måste därför veta exakt vilken lampa som är trasig för att kunna hitta felet.Tänk på att trasiga lampor ibland lyser någon timme direkt efter att de har tänts och blinkar/slocknar först senare.

Står lampan på kommunal fastighetsmark, till exempel vid förskola, skola eller fritidsgård ska du kontakta rektor eller annan ansvarig eftersom denna belysning hanteras separat från den som står på allmänna gator, torg och cykelbanor.

Vad händer med min felanmälan?

Vi lämnar ärendet vidare till en entreprenör som åtgärdar felet inom 1–2 veckor. Hanteringen kan ta längre tid vid storhelger. Observera att de enbart åtgärdar fel på gatubelysningen på vardagar och under ordinarie arbetstid.

Vid kabelfel som drabbar ett större område kan det ta längre tid att lokalisera felet. Belysningen kan komma och gå under tiden och även drabba enbart vissa belysningsstolpar i området. Kabelfel sker oftare under vintern på grund av rörelser i marken, men kan också uppstå efter t.ex. grävningar.

Vi inspekterar belysningen regelbundet

Vi inspekterar belysningen två gånger varje år i hela kommunen, förutom i Lunds centrum där vi gör fyra inspektioner. När vi inspekterar byter vi ut lampor som inte fungerar och som inte har felanmälts. Vi gör inspektionerna under dagtid och tänder och kontrollerar då alla lampor i ett visst område.

Fastighetsägare ansvarar för att röja undan skymmande växtlighet

Som fastighetsägare ska du klippa träd och annan växtlighet som skymmer gatubelysningen. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja för att släppa fram ljuset på vägen eller gång- och cykelbanan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/belysning

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se